Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet,

(35 av 248 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Svenska Akademien har haft både glansperioder och tider av nedgång. Under Gustav III:s tid åtnjöt Akademien stort anseende, men efter kungens död försvagades dess ställning. Åren 1795–96 var Akademien suspenderad

(30 av 221 ord)

Litteraturanvisning

S. Allén m.fl., Svenska Akademien och svenska språket (1986);
H. Schück, Svenska Akademiens historia 1–7 (1935–39);
T.T. Segerstedt, Svenska Akademien i sin samtid: En idéhistorisk studie 1–3 (1986–92);
B. Svensén, De Aderton: Svenska Akademiens ledamöter under 225 år (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svenska Akademien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-akademien