Svenska som läroämne fick en fast plats i skolan under 1800-talets första hälft. I folkskolan (1842) gavs den grundläggande läsundervisning som tidigare kyrkan och privata småskolor sörjt för. I läroverket infördes undervisning i svensk grammatik och uppsatsskrivning 1807. Först 1856 blev svenska språket och litteraturen officiellt modersmålsämnets innehåll. De språkliga färdigheterna dominerade läroverksundervisningen, men i flickskolorna fick ämnet från början en mer litterär och estetisk inriktning. I Hermann Bjurstens ”Öfversigt af svenska språkets och litteraturens historia” (1–2, 1859–61) etablerades en svensk litterär kanon.

(80 av 728 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan Thavenius
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svenska som läroämne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska/svenska-som-läroämne