Under 2010-talet har Sveriges befolkning ökat med cirka 1 procent per år, främst

(13 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Befolkningstillväxt

1749 började tabellverket, Statistiska Centralbyråns föregångare, att årligen göra rikstäckande sammanställningar av befolkningens storlek och förändring i samtliga församlingar i landet. Det innebär att vi har en tillförlitlig och detaljerad

(30 av 213 ord)

Ökad medellivslängd

Omkring 1850 låg medellivslängden på 40 år, 1930 hade den ökat till 65 år och vid mitten av 2010-talet

(19 av 126 ord)

Från utvandringsland till invandringsland

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet var Sverige ett utvandringsland. 1850–1930 utvandrade cirka 1,5 miljoner människor medan invandringen var obetydlig. Störst var utvandringen under 1880-talet då det var kris i det svenska jordbruket och högkonjunktur i USA.

Sedan 1950-talet har Sverige, med endast ett par års undantag, varit ett invandringsland och nettoinvandringen har generellt blivit större,

(58 av 411 ord)

Befolkningens geografiska fördelning

Sveriges befolkning är mycket ojämnt fördelad och landet har mer vidsträckta glesbefolkade områden än något annat EU-land. Skillnaderna

(18 av 122 ord)

Etniska minoriteter

Den så kallade etniska väckelsen efter andra världskriget är en allmäneuropeisk företeelse som inneburit en förstärkning av minoriteternas etniska identiteter och i många fall lett till språkliga revitaliseringar. De samiska minoritetssträvandena kan ses som ett led i detta. Samerna utgör med FN:s definition Sveriges enda ursprungsminoritet eller urbefolkning. Genom freden 1809 då Finland avträddes till Ryssland blev tornedalingarna en gränsminoritet. Romer kan påvisas i Sverige

(65 av 464 ord)

Medverkande

  • Ingvar Svanberg
  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Befolkning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/befolkning