(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Forntid och medeltid

Av förkristen litteratur har föga bevarats. På några runstenar finns dikter på de versmått vi känner från Island. Till den äldsta litteraturen hör landskapslagarna, som upptecknades från 1200-talet. Litterära impulser söderifrån förmedlades

(32 av 226 ord)

Reformation och humanism

Angeläget för reformatorerna, med Olaus Petri som litterärt betydelsefullast, var kunskapen om Bibeln och den nya läran. Delar av Bibeln hade

(21 av 147 ord)

Renässans och barock

Först på 1600-talet gjorde renässanslitteraturen sitt intåg i Sverige. En förgrundsgestalt var Lars Wivallius, vars visor med sin kärlek till frihet och svensk natur har fått ett rum i nationallitteraturen. En medveten framstöt för att skapa

(36 av 254 ord)

Klassicism, upplysning och förromantik

Frihetstidens riksdagsvälde och framväxten av ett läskunnigt borgerskap gav litteraturen ny inriktning. Olof Dalin vände sig till borgarna i tidskriften Then swänska Argus (1732–34). Den korta allegoriska ”Sagan om hästen” (1740) förmedlade hans syn på rikets styrelse. I sin lyrik var Dalin främst en följsam hovpoet. Personligare lyrik skrev Hedvig

(50 av 352 ord)

Romantik

Omkring 1810 skedde romantikens genombrott genom en grupp i Stockholm och en annan kring den unge P.D.A. Atterbom i Uppsala,

(20 av 138 ord)

Realism och liberalism

Under 1830-talet skedde en ny frontförändring. Liberalismen förde in samhällsdebatt och krävde, bl.a. i en förnyad dagspress (Aftonbladet, 1830), politiska och

(21 av 146 ord)

Det moderna genombrottet: 80-tal och 90-tal

Georg Brandes krav på litteratur som satte problem under debatt trängde ca 1880 in i Sverige, samtidigt som norrmännen Bjørnson och Ibsen och efter hand naturalismen nådde landet. Åttiotalets centralgestalt blev August Strindberg,

(33 av 233 ord)

Från sekelskifte till begynnande modernism

Pessimistisk människosyn men stilistisk briljans präglade Hjalmar Söderbergs prosakonst i bl.a. romanen ”Den allvarsamma leken” (1912) och novellerna i ”Historietter” (1898). Periodens främste lyriker, Vilhelm Ekelund, gick i diktsamlingar från

(30 av 214 ord)

Borgerliga idylliker, akademiker och autodidakter

Påfallande i det tidiga 1920-talet är dragningen till idyllen. Med sin Fridadiktning blev Birger Sjöberg årtiondets kanske populäraste diktare. Även Lagerkvist uttryckte i kärlekslyrik under 1920-talet en försoning med livet. Men idyllen var bedräglig. Novellsamlingen ”Onda sagor” (1924) förebådade avslöjandet av den mänskliga ondskan i de verk Lagerkvist

(48 av 342 ord)

Modernismens seger

Med andra världskriget kom de existentiella frågorna i centrum. Den nya generationen lyriker ville förena modernt innehåll med kaotisk form. Den mörka livssyn som bröt sig mot 1930-talets primitivism blev föremål för häftig debatt, liksom den modernistiska formen. Efter 1946 kan man tala om modernismens seger. Erik Lindegrens ”mannen utan väg”, 40 ”sönderbrutna” sonetter med ett surrealistiskt bildflöde, kom ut redan 1942 men på kommersiellt förlag först 1946.

(68 av 479 ord)

Samhällsengagemang och dokumentarism

Vid mitten av 1960-talet skedde en strömkantring. Kravet på samhällsengagemang ställdes med samma kraft som på 1880-talet. Många diktare övergav lyriken, t.ex. Göran Palm och

(25 av 174 ord)

Litteraturens återkomst

Den episka romanen återkom under 1970-talet i form av sviter som skildrar en trakt i brytningen mellan gammalt och nytt. Början skedde med Sven Delblancs fyra

(26 av 181 ord)

Före och efter millennieskiftet

Under de senaste decennierna har prosakonsten utvecklats i olika riktningar. Idéromanen har fått viktiga tillskott med Lars Gustafssons mångfasetterade författarskap, exempelvis ”Historien med hunden” (1993). Även Agneta Pleijels ”Fungi” (1993), P.O. Enquists ”Levis resa” (2001) och Carl-Johan Vallgrens ”Den vidunderliga kärlekens historia” (2003) hör till denna kategori, liksom på sitt sätt Peter Nilsons naturvetenskapligt präglade romankonst.

Det dokumentära inslaget som alltid varit framträdande i Enquists författarskap återfinns också hos många andra. Carina Burman (”Min salig bror Jean Hendrich”, 1993), Ernst

(80 av 583 ord)

Barnlitteratur

Den svenska barnlitteraturens historia börjar, frånsett religiösa och uppfostrande skrifter, på 1750-talet med Olof von Dalins fabler och C.G. Tessins brev till den blivande Gustav III. Stor betydelse fick

(29 av 205 ord)

Medverkande

  • Bernt Olsson
  • Inger Littberger Caisou-Rousseau
  • Sonja Svensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/litteratur