Terrängformer, berggrund och jordmåner:
Atlas över Sverige, utgiven av Svenska sällskapet för antropologi och geografi (1953–71); Sveriges nationalatlas: Berg och jord (1994);
M. Lindström m.fl., Sveriges geologi från urtid till nutid (1991);
B. Loberg, Geologi, material, processer och Sveriges berggrund (1993);
A. Sömme (utgivare), A Geography of Norden (2:a upplagan 1968);
T. Troedsson & M. Wiberg (utgivare), Sveriges jordmåner (1986).
Klimat:
Sveriges nationalatlas: Klimat, sjöar och vattendrag (1995);
A. Ångström,Sveriges klimat (1974).
Utvecklingen av växt- och djurlivet efter den senaste istiden:
R. Liljegren & P. Lagerås, Från mammutstäpp till kohage: Djurens historia i Sverige (1993);
B. Sandberg, ”Växternas invandring – från istid till nutid”, Sveriges Natur 1983.
Växt- och djurliv:
”The Plant Cover of Sweden”, Acta Phytogeographica Suecica 1965; Sveriges nationalatlas: Växter och djur (1995);
I. Ahlén & M. Tjernberg,Artfakta: Sveriges hotade och sällsynta ryggradsdjur 1992 (1992);
C. Bernes (utgivare),Biologisk mångfald i Sverige (1994);
K. Curry-Lindahl, Nordens djurvärld 1–2 (2:a upplagan 1969);
Sven Ekman, Djurvärldens utbredningshistoria på skandinaviska halvön (1922);
E. Hultén, Atlas över växternas utbredning i Norden (2:a upplagan 1971);
Th.O.B.N. Krok & S. Almquist, Svensk flora (27:e upplagan 1994);
B. Mossberg m.fl., Den nordiska floran (1992);
Torsten Pehrson (utgivare),Sveriges djurvärld 1–2 (1930);
S. Selander,Det levande landskapet i Sverige (1955);
H. Sjörs, Nordisk växtgeografi (2:a upplagan 1967).
Naturskydd:
C. Grundsten,Sveriges nationalparker (1983).
Befolkning:
Sveriges officiella minoritetsspråk: Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk, utgiven av Svenska språknämnden (2003);
K. Mynti, Minority Rights, Human Rights (1994);
C.B. Paulston,Linguistic Minorities in Multilingual Settings (1994);
I. Svanberg & H. Runblom (utgivare), Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och minoriteter i Sverige (2:a upplagan 1990);
I. Svanberg & M. Tydén, Tusen år av invandring (1992).
Religion:
T. Bergsten, Frikyrkor i samverkan (1995);
G. Broberg m.fl. (utgivare), Judiskt liv i Norden (1988);
C. Broomé, Katolicismen (4:e upplagan 1993);
G. Hallonsten, Östkyrkor i Sverige (1992);
A. Hofgren (utgivare), Svenska trossamfund (8:e upplagan 1990);
E. Lindberg (utgivare), Guds ord på eget språk: Europeiska protestantiska kyrkor i Sverige (1986);
J. Otterbeck, Muslimer i svensk skola (1994);
E. Petrén, Kyrka och makt: Bilder ur svensk kyrkohistoria (1990);
M. Södling, Religioner möts i Sverige (1991).
Sociala förhållanden:
Å. Elmér, Från Fattigsverige till välfärdsstaten (6:e upplagan 1975);
A. Montgomery, Svensk socialpolitik under 1800-talet (2:a upplagan 1951).
Näringsliv:
Sveriges industri, utgiven av Sveriges Industriförbund (7:e upplagan 1992); Sveriges nationalatlas: Industri och service (1995);
K. Eklund, Vår ekonomi (4:e upplagan 1993);
B. Sandelin, Den svenska ekonomin (6:e upplagan 1994).
Utrikeshandel:
Sveriges nationalatlas: Sverige i världen (1993).
Massmedier:
Dagspressen i 1990-talets medielandskap, SOU 1994:94;
H.-G. Axberger, Press­etik (1994);
Karl Erik Gustafsson, Televisioner (1987);
S. Hadenius & L. Weibull, Massmedier (8:e upplagan 2005);
C.-G. Holmberg m.fl., En svensk presshistoria (1983).
Bok- och förlagsväsen:
H. Järv (utgivare), Den svenska boken 500 år (1983);
S. Rinman, Svenska bokförläggareföreningen 1843–1887 (1951);
J. Svedjedal, Bokens samhälle 1–2 (1993).
Partiväsen och politik:
M. Bäck & T. Möller, Partier och organisationer (3:e upplagan 1995);
S. Hadenius m.fl., Sverige efter 1900 (13:e upplagan 1993);
L.-A. Norborg,Sveriges historia under 1800- och 1900-talen (4:e upplagan 1995).
Författning:
E. Holmberg & N. Stjernquist, Vår författning (9:e upplagan 1994).
Förvaltning:
Olof Petersson & D. Söderlind,Förvaltningspolitik (2:a upplagan 1993).
Rättsväsen:
S. Strömholm, An Introduction to Swedish Law (2:a upplagan 1988);
H. Tiberg m.fl. (utgivare), Swedish Law: A Survey (1994).
Litteratur:
L. Lönnroth & S. Delblanc (utgivare), Den svenska litteraturen 1–7 (1987–90);
Bernt Olsson & I. Algulin, Litteraturens historia i Sverige (3:e upplagan 1995);
E.N. Tigerstedt (utgivare), Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1–5 (2:a upplagan 1965–67).
Drama och teater:
Teater i Göteborg 1910–1975 1–3 (1978);
Teater i Stockholm 1910–1970 1–3 (1982);
G. Dahlberg, Kommediantteatern i 1600-talets Stockholm (1992);
P.G. Engel & Leif Janzon, Sju decennier: svensk teater under 1900-talet (1974);
C. Rosenqvist (utgivare), Den svenska nationalscenen (1988).
Film:
Svensk filmografi 1–8, utgiven av Svenska Filminstitutet (1977–97);
L. Furhammar, Filmen i Sverige (2:a upplagan 1998).
Konst:
O. Granath, Svensk konst efter 1945 (3:e upplagan 1986);
S. Sandström (utgivare), Konsten i Sverige 1–2 (2:a upplagan 1988).
Konsthantverk:
Svenskt silversmide 1–4 (1940–63);
M. Boman (utgivare), Svenska möbler 1890–1990 (1991);
J. Brunius m.fl., Svenskt glas (1991);
J. Brunius m.fl., Svenska textilier 1890–1990 (1994);
C. Hernmarck, Fajans och porslin (1959);
O. Sethson (utgivare), Om konsthantverkare i 80-talet (1989);
D. Widman, Konsthantverk, konstindustri, design 1895–1975 (1975).
Arkitektur:
Henrik O. Andersson & F. Bedoire, Svensk arkitektur: Ritningar 1640–1970 (1986).
Musik:
A. Björnberg, En liten sång som alla andra (1987);
P.-E. Brolinson & Holger Larsen, När rocken slog i Sverige (1984);
O. Edström, Schlager i Sverige 1910–1940 (1989);
Leif Jonsson m.fl. (utgivare), Musiken i Sverige 1–4 (1992–94);
E. Kjellberg, Svensk jazzhistoria (1985);
E. Kjellberg & J. Ling, Klingande Sverige (1991);
J. Ling (utgivare), Folkmusikboken (1980);
B. Wallner, Vår tids musik i Norden (1968).
Dans:
E. Klein, Om folkdans (1978);
B. Palmqvist, Malmöbaletten (1985);
K. Rootzén, Den svenska baletten (1945);
M. Skeaping & A.G. Ståhle, Balett på Stockholmsoperan (1979).
Folkkultur:
N.-A. Bringéus (utgivare), Arbete och redskap: Materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen (4:e upplagan 1979);
J. Ejdestam, Svenskt folklivslexikon (2:a upplagan 1992). Samlingsverket Nordisk kultur 1–30 (1931–56) redovisar i de flesta band förhållandena inom den svenska folkkulturen på respektive ämnesområde. Svenska kulturbilder (Följd 1–2, vardera i sex volymer, 1929–38) behandlar ett stort antal ämnen från såväl allmoge- som högreståndskultur.
Förhistoria:
E. Baudou, Norrlands forntid: Ett historiskt perspektiv (1992);
G. Burenhult, Arkeologi i Sverige 1–3 (2:a upplagan 1991);
G. Burenhult m.fl., Länkar till vår forntid: En introduktion till Sveriges arkeologi (1988);
Sverker Janson & E.B. Lundberg (utgivare), Med arkeologen Sverige runt (3:e upplagan 1987);
Lars Larsson m.fl., Signums svenska konsthistoria 1 (1994).
Historia:
G. Behre m.fl., Sveriges historia 1521–1809 (1985);
G. Broberg m.fl. (utgivare), Tänka, tycka, tro: Svensk historia underifrån (1993);
G. Broberg m.fl. (utgivare), Bryta, bygga, bo: Svensk historia underifrån (1994);
Sten Carlsson & J. Rosén, Svensk historia 1–2 (4:e upplagan 1978–80);
J. Cornell (utgivare), Den svenska historien 1–15 (3:e upplagan 1992–93);
S. Hadenius m.fl., Sverige efter 1900 (13:e upplagan 1993);
M. Hagerman, Spåren av kungens män (1996);
D. Harrison, Jarlens sekel: En berättelse om 1200-talets Sverige (2002);
Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (1996);
J. Melin m.fl., Sveriges historia: Koncentrerad uppslagsbok (2:a upplagan 1999);
T. Lindkvist & K. Ågren, Sveriges medeltid (1985);
L.-A. Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen (4:e upplagan 1995);
J. Weibull, Sveriges historia (1993);
A. Åberg, Vår svenska historia (6:e upplagan 1993).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/litteraturanvisning