Sedan 1870-talet har Sverige utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett land med högteknologisk industri, mycket omfattande servicesektor och allt större export.

Grunden för den ekonomiska utvecklingen har varit stora naturtillgångar, framför allt av skog, järnmalm och

(37 av 261 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekonomisk tillväxt och sysselsättningsförändringar

Jordbrukets modernisering under första halvan av 1900-talet skedde parallellt med industrialiseringen. Under 1960-talet nådde industrin sin största andel av landets sysselsättning. Därefter har andelen sysselsatta inom industrin minskat och sysselsättningen inom jordbruket fortsatt

(33 av 233 ord)

Ekonomins globalisering

Stora strukturförändringar sker fortfarande inom jordbruket med nedläggning av mindre gårdar och omställning mot antingen vegetabilisk eller animalisk produktion. Det politiska målet var tidigare att Sverige skulle ha en 80-procentig självförsörjningsgrad. Numera finns inget sådant uttalat mål. Sverige är självförsörjande på spannmål men importerar cirka hälften av det kött som

(50 av 355 ord)

Stora och små företag

De största industri- och serviceföretagen spelar en större roll i landets näringsliv än vad

(14 av 100 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/ekonomi