Storleken på energianvändningen i Sverige har förändrades lite mellan 1970 och 2013. Eftersom befolkningen ökat under samma period innebär det att energikonsumtionen per capita minskat med 13 procent. Detta beror på en effektivare användning och att näringslivets sammansättning förändrats.

(39 av 274 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fossila bränslen

Sveriges beroende av fossila bränslen har minskat, men eftersom de inhemska tillgångarna är obetydliga är Sverige beroende av import för att tillgodose behovet.

image/jpeg

Sverige. Källa: Energimyndigheten.

 

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och används i de kommuner i

(39 av 273 ord)

Vattenenergi

Generering av elektricitet i stor skala utvecklades i slutet av 1800-talet, och därefter byggdes stora vattenkraftverk allt längre norrut i Sverige. Elenergin spelade en framträdande roll för Sveriges moderna

(29 av 205 ord)

Vindenergi

Moderna vindkraftverk producerar energi vid en vindstyrka på mellan 4 och 25 meter per sekund.

(15 av 106 ord)

Bioenergi

Bioenergin får allt större betydelse för energiförsörjningen. Den svarade 2014 för drygt en tredjedel av den totala energitillförseln. Användning av ved för uppvärmning har urgammal tradition, och Sveriges omfattande skogsbruk är en

(32 av 223 ord)

Kärnenergi

I Sverige finns malmer med olika halter av uran, såväl i södra Sverige upp till Närke som i fjällranden i södra Lappland och i Jämtland. Högst är halten i Falbygden med

(31 av 220 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Energi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/energi