Fisket spelar numera en mycket liten roll för Sveriges BNP; bland

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fångster

Fiskefångsterna var som störst 1995 och 1998, då cirka 400 000 ton landades. Därefter följde en minskning som blivit särskilt kraftig efter

(22 av 151 ord)

Fångstmetoder, fångster och fångstområden

image/jpeg

Sverige. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Nära hälften av det totala värdet av svenskt fiske kommer från havsfiske efter fisk som lever i stora stim (så kallat pelagiskt fiske). Främst fångas sill/strömming och skarpsill men även tobisfiskar och makrill.

(39 av 271 ord)

Yrkesfiskets förändring

Fisket har genomgått en kraftig strukturförändring. Yrkesfiskarna minskade från 16 000 i mitten av 1900-talet till 4 000 omkring 2000 och 1 600 i början av 2010-talet. Antalet fiskebåtar har

(30 av 211 ord)

Hållbart fiske

De senaste årtiondenas överfiske har allvarligt reducerat bestånden av sill och torsk i Östersjön, Kattegatt

(15 av 105 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Fiske. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/fiske