Servicenäringarna är en av de tre huvudnäringarna. Då industrins andel av

(11 av 77 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Affärstjänster

Näringslivets internationalisering, stora industriföretags policy att fokusera på kärnverksamheter och deras behov av forskning och utveckling (FoU) för att klara växande utländsk konkurrens har

(24 av 171 ord)

Handel

Varuhandeln har i stort sett ökat kontinuerligt under många år. Samtidigt är det även en del av näringslivet där konkurrensen hårdnat under 2000-talet. Handeln som helhet svarade

(27 av 173 ord)

Parti- och detaljhandel

Under 2000-talet har partihandelsföretag blivit större och färre samtidigt som företagens omsättning fortsatt att växa och behovet av personal med hög kompetens ökat. Ny teknik minskar hanteringskostnaderna och snabb IT-utveckling förkortar kontakt-, flödes- och lagringstider.

Inom detaljhandeln ingår de flesta dagligvarubutiker med fullt sortiment i någon av de stora butikskedjorna eller samverkansgrupperna: 

  • ICA-handlarnas förbund, som omfattar ägarna till drygt 1 300 butiker i Sverige. Förbundet är majoritetsägare till ICA AB, som är det näst största
(75 av 532 ord)

Mode, musik och spel

Modebranschen kallas ibland modeindustrin, men den omfattar en rad sammanlänkade verksamheter där själva den industriella tillverkningen utgör en liten del.

Modedesigners med egna märken och eget företag

(27 av 186 ord)

Turistnäringen

Turismens andel av BNP varierade 2000–14 mellan 2,6 och 2,8 procent, vilket är en

(14 av 93 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Service. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/service