Sverige har – liksom Norge och Finland – inte haft någon period av feodalism. En majoritet av befolkningen har varit fria bönder med familjer. Behovet av sociala insatser fylldes under medeltiden av den katolska kyrkan. Reformationen minskade kyrkans möjligheter till hjälpverksamhet. Vid Västerås riksdag 1527 åtog sig kungen (staten) att sörja för den vård som kyrkan inte längre hade

(59 av 420 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Välfärd och fattigdom

Välfärden i Sverige är mer jämnt fördelad än i de flesta andra länder. Men även om det råder en

(19 av 134 ord)

Försäkringssystem

Sverige har sedan lång tid väl utvecklade socialförsäkringar som ger ersättning vid sjukdom, arbetsskador, funktionsnedsättningar, vård av barn och ålderspension. De två första infördes för mer

(26 av 182 ord)

Arbetsmarknad, fackföreningar och pension

Arbetskraftsdeltagandet är högt i Sverige. Jämfört med de flesta andra högt utvecklade länder är andelen sysselsatta speciellt hög bland äldre. Utmärkande för Sverige är också att skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande är relativt liten. Det finns dock skillnader vad gäller arbetstid – kvinnor arbetar oftare

(46 av 323 ord)

Barnbidrag och barnomsorg

Ett allmänt skattefritt barnbidrag infördes 1948. Det är inte inkomstprövat och är lika för alla barn, dock med ett flerbarnstillägg (högre bidrag per barn

(24 av 171 ord)

Sjukförsäkring och hälso- och sjukvård

Medellivslängden i Sverige är 84,0 år för kvinnor och 80,3 år

(11 av 75 ord)

Jämställdhet

Kvinnor och män har samma lagstadgade rättigheter, dock finns betydande kvarstående skillnader på vissa områden. I politiska organ och församlingar som regering, riksdag och kommunfullmäktige

(25 av 174 ord)

Brott och straff

Straffpåföljderna är relativt låga i Sverige, dock inte för narkotikarelaterade brott.

(11 av 56 ord)

Medverkande

  • Eskil Wadensjö
  • Åke Elmér
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/sociala-förhållanden