Den tidigaste formen av kollektivtrafik var ångbåtar som redan för flera hundra år sedan användes i linjetrafik.

(17 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Spårväg

1910 fanns spårvagnssystem i tretton orter, men i mitten av 1900-talet

(11 av 57 ord)

Tunnelbana

Stockholm är den enda svenska stad med tunnelbana. 1950 öppnades den

(11 av 31 ord)

Järnväg

Järnvägsnätet nådde sin största utbredning, 16 900 km, i slutet av 1930-talet. Därefter minskade den sammanlagda banlängden successivt

(18 av 127 ord)

Buss

Från 1970-talet och fram till sekelskiftet fick bussförbindelserna växande betydelse för att

(12 av 83 ord)

Kollektivtrafik till sjöss

I lokal skala finns passagerartrafik med båt i hamn- och skärgårdsområden

(11 av 70 ord)

Luftfart

Inrikesflyget började expandera på allvar under 1950-talet; 1958 var 14 orter knutna till inrikesflygnätet. SAS trafikerade stamlinjerna från Bromma (Stockholm) till Göteborg, Malmö, Luleå och Kiruna. Stockholms nya flygplats Arlanda öppnades för trafik 1960 och för utrikestrafik 1962. År 1983 hade även all inrikes trafik i Stockholmsområdet flyttats till Arlanda.

(50 av 351 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kollektivtrafikens utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/transporter/kollektivtrafikens-utveckling