Den formella utbildningen omfattar fyra huvuddelar: förskola, skola, högre utbildning och vuxenutbildning. De nedan beskrivna förhållandena gäller 2009.

Förskolan är en icke-obligatorisk form av omsorg och pedagogisk verksamhet för barn under skolpliktig ålder. Sedan 1 oktober 2008 är Statens skolinspektion tillsynsmyndighet för förskolan liksom för övrig förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. En särskild läroplan gäller nu för förskolan, som därför numera ingår i och utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom.

Kommunen är nu

(77 av 544 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunaliseringen av skolan

När folkskolan infördes 1842 var ansvaret för skolan delat mellan staten och kommunerna. Staten ansvarade för skollagar, läroplaner, betygssystem, lärarresurser, lärarutbildningar samt för fortbildning av skolledare och lärare. Kommunerna hade ansvar för lokaler, läromedel

(34 av 242 ord)

Friskolereformen

1992 infördes det fria valet av skola, systemet med fristående skolor, systemet med skolpeng och att nya former av huvudmän tilläts ansvara för driften av grund- och gymnasieskolor. Det blev därmed möjligt för andra än kommuner att driva skolor.

Reformerna genomfördes av den dåvarande borgerliga regeringen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna ledde regeringen med Carl Bildt som statsminister och ansvarade därmed för skolfrågorna. Per Unckel var utbildningsminister och Beatrice Ask var skolminister. Även Miljöpartiet förespråkade friskolereformerna, dock

(80 av 554 ord)

Medverkande

  • Agnieszka Bron
  • Nils Stjernquist
  • Sixten Marklund
  • Sten Svensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Utbildning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/utbildning