Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP (av det äldre namnet Socialdemokratiska Arbetare-Partiet), Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889. Välfärdsfrågor är viktiga för partiet, som anser att den gemensamma välfärden ska

(32 av 227 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Väljare

Från SAP:s bildande fram till 1991 var huvuddelen av medlemskåren kollektivanslutna LO-medlemmar från lokala fackliga organisationer. Efter kollektivanslutningens avskaffande 1991 förekommer endast individuellt medlemskap. En lokal facklig förening kan dock

(30 av 209 ord)

Organisation

Socialdemokratiska föreningar och klubbar (till exempel kvinnoklubb, SSU-klubb, studentklubb) är SAP:s grundorganisationer vilka ingår i och bildar en arbetarekommun som är lokal huvudorganisation. Även lokala fackliga organisationer kan ansluta sig till arbetarekommunen. Enskilda medlemmar som inte ingår i någon grundorganisation kan anslutas till arbetarekommunens fria grupp. Huvudprincipen är en kommun – en arbetarekommun. Arbetarekommunerna ska leda och samordna partiets politik i kommunen och vara valorganisation vid allmänna val.

År 2018 fanns 290

(72 av 498 ord)

Sidoorganisationer

Sidoorganisationer är Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (S-kvinnor), Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), Socialdemokrater för tro och solidaritet, Socialdemokratiska

(16 av 114 ord)

Press

SAP utger på riksnivå tidskriften Tiden samt veckotidningen Aktuellt i politiken (AiP). Bland de

(14 av 94 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Första partikongressen hålls 1889

Den tyska socialdemokratin och den skandinaviska arbetarkongressen 1886 i Göteborg påverkade arbetarrörelsens utveckling i alla nordiska länder. Av särskild betydelse för starten av SAP var de första tidningsförsöken. 

Folkviljan startades 1882 i Malmö av August PalmSocial-Demokraten 1885 i Stockholm av August Palm med hjälp av Axel Danielsson och Arbetet 1887 i Malmö av Danielsson, som där medverkade till grundandet av en stark socialdemokratisk organisation.

image/jpeg

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Illustration av Nils Kreuger i dagstidningen Social-Demokraten 1899. Under Hjalmar

(80 av 637 ord)

Sveriges första socialdemokratiska regering väljs

Programrevisionen 1920, som leddes av Rickard Sandler, med verksamt stöd av dåvarande partisekreterare Gustav Möller, innebar att den marxistiska skrivningen skärptes. Klasskampen sågs som en dialektisk process mellan de utsugna arbetarna och deras utsugare, kapitalisterna. Kraven skärptes på samhällsägande eller samhällskontroll, men det betonades också att socialismens

(47 av 329 ord)

Efter andra världskrigets krigsslut 1945

Den nya välfärdspolitiken avbröts av andra världskriget, då Per Albin Hansson ledde en samlingsregering som lyckades lotsa landet genom krigstiden med bevarat oberoende och bevarad fred.

SAP var det enda socialdemokratiska parti i Europa som under mellankrigstiden kunde skapa ett stabilt parlamentariskt inflytande över blockgränserna. Partiet behöll sedan regeringsmakten under mer än fyrtio år i följd. SAP blev därigenom ett internationellt föredöme. En viktig förutsättning för detta var den demokratiska revisionismens tidiga triumf inom den svenska

(76 av 539 ord)

Nytt partiprogram accepterar blandekonomi

Efter ATP-striden kunde SAP med förstärkt ställning i riksdag, kommuner och landsting fullfölja sin reformpolitik. En förutsättning var den starka

(20 av 137 ord)

Olof Palme tar över ordförandeskapet

image/jpeg

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Olof Palme väljs till partiledare på Socialdemokraternas partikongress i oktober 1969. Tillsammans med Tage Erlander (till vänster).

Tage Erlander avgick 1969 som partiordförande och efterträddes av Olof Palme. Införandet av enkammarriksdagen 1971, gemensam valdag och det riksproportionella

(42 av 291 ord)

Sovjetunionen faller och Europa öppnas

Programrevisionen 1990 var under intryck av allt snabbare inrikes samhällsförändringar, omvälvande internationella händelser till följd av sovjetkommunismens sönderfall samt den svenska socialdemokratins nya erfarenheter i parlamentarisk oppositionsställning. Idémässigt finns dock kontinuitet mellan 1990 års och 1975 års partiprogram och tidigare program, präglade av Ernst Wigforss.

Partiprogrammet 1990, som bar tydliga spår av den så kallade tredje vägens politik, markerade ekonomins ökande internationalisering och svårigheterna att förena

(66 av 465 ord)

Partiet svänger i EU-frågan

Riksdagsvalet 1991 gav partiet 37,6 procent av rösterna – då det lägsta röstetalet sedan 1928. Den socialdemokratiska regeringen avgick och efterträddes av en borgerlig regering (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) med Carl Bildt (M) som statsminister. I oppositionsställning återhämtade SAP väljarstödet och kunde efter framgång i valet

(47 av 327 ord)

Partiet för EMU-anslutning

Redan vid 1997 års partikongress beslöts om en revision av partiprogrammet till den ordinarie partikongressen 2001. Motivet för att revidera partiprogrammet så snart efter revisionen 1990 var att samhällsutvecklingen och stora förändringar i omvärlden krävde en nyorientering.

Programrevisionen vid partikongressen 2001 blev genomgripande, och partiprogrammet fick en mer socialliberal prägel. Den ökande internationaliseringen av ekonomin, Sveriges inträde i EU, miljöpolitiken och den starka fokuseringen på jämlikhets- och jämställdhetsfrågorna påverkade

(69 av 486 ord)

Samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Riksdagsvalet 2002 blev en framgång för partiet som ökade röstetalet med 3,5 procentenheter till 39,8 procent. Efter valet fortsatte det parlamentariska samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I valet till Europaparlamentet i juni 2004 minskade väljarstödet för Socialdemokraterna ytterligare något jämfört

(40 av 276 ord)

Stefan Löfven tillträder efter ledarskapskris

Riksdagsvalet 2010 innebar ytterligare en bottennotering för Socialdemokraterna som endast erhöll 30,7 procent av rösterna. En tid efter valet tillsattes en kriskommission och Mona Sahlin aviserade sin avgång till en extra inkallad partikongress i mars 2011. Till ny partiledare valdes Håkan Juholt. Han fick omedelbart problem i rollen som partiledare. Juholt kritiserades för otydligt och bristande ledarskap samt tvingades stå till svars för påstådda oegentligheter rörande utnyttjande av ersättningar

(69 av 485 ord)

Internationella samarbeten

SAP ingick i Socialistinternationalen från dess tillkomst 1951 fram till 2017, men bedriver nu i stället internationellt samarbete inom ramen för nätverket Progressive

(23 av 158 ord)

Medverkande

  • Agne Gustafsson
  • Sofie Blombäck

Litteraturanvisning

L. Andersson, Beslut(s)fattarna (1996);
S. Berman, The Primacy of Politics, Social Democracy and the Making of Europes Twentieth Century (2006);
S. Aspling, 100 år i Sverige: Vägen till folkhemmet (1988);
I. Carlsson & A.-M. Lindgren, Vad är socialdemokrati? (2007);
I. Carlsson, Så tänkte jag (2003);
R. Edenman, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903–1920 (1946);
K.-O. Feldt, Alla dessa dagar. I regeringen 1982–1990 (1991);
L. Gröning, Vägen till makten: SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900–1933 (1988);
P.-E. Back och A. Gustafsson (utgivare), Partikongresser och medlemsinflytande (1980; 7 upplagor);
N. Karleby, Socialismen inför verkligheten (1926, 1976);
G. Karlsson, Från broderskap till systerskap (1996);
L. Lewin, Planhushållningsdebatten (1967);
J. Lindgren, Det socialdemokratiska arbetarepartiets uppkomst i Sverige 1881–1889 (1927);
J. Lindhagen (utgivare), Bilden av Branting (1975);
K. Misgeld m.fl. (utgivare), Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år (1989);
K. Misgeld (utgivare), Socialdemokratins program 1897 till 1990 (2001);
C.-G. Peterson, Politik i förändring: En studie av former för medlemsinflytande i politiska partier (1999);
J. Pierre, Partikongresser och regeringspolitik (1986);
T. Tilton, The Politicirkal Theory of Swedish Social Democracy through the Welfare State to Socialism (1990);
H. Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling 1–2 (1941).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti