Swaziland [svɑ:ʹsi-], Eswatinistat i södra Afrika; 17 000 km2, 1,1 miljoner invånare (2020). Swaziland,

(15 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Landets östra delar består av ett högland som successivt övergår i lägre belägna område i väster. Swaziland har

(18 av 127 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Swaziland sänker sig stegvis från sluttningen av Drakensberg i väster till kustslätten nära Indiska

(14 av 99 ord)

Klimat

Nederbörden, som huvudsakligen faller under tiden november–april, varierar mellan ca 1 350

(12 av 38 ord)

Växt- och djurliv

På Highveld i väster dominerar grässtäpper med galleriskogar utefter floderna. Lokalt finns busksavann med akacior och en del proteaväxter. Åt

(20 av 137 ord)

Naturskydd

Swaziland hade 2010 en nationalpark, grässavannen Hlane i nordöst, med trubbnoshörning,

(11 av 30 ord)

Befolkning

Swaziland hade 2020 en befolkningstäthet av 65 invånare per km2. Cirka 24 procent av befolkningen bor i städer (2017), av vilka det industriella och kommersiella centrumet Manzini (94 900 invånare, 2010) och huvudstaden Mbabane (61 800) är de

(38 av 262 ord)

Språk

Officiella språk är engelska och siswati (swazi), ett bantuspråk som är

(11 av 25 ord)

Religion

I Swaziland är i dag nästan 90 % kristna. Kristendomen kom sent till landet; de första kristna samfunden etablerades på 1800-talet. Till de större samfunden hör inhemska sionistkyrkor. Dessa består av en blandning av kristendom och inhemsk dyrkan av förfäderna. De började

(42 av 291 ord)

Utbildning

Skolgång är inte obligatorisk i Swaziland, men omkring 80 % av barnen börjar i primärskolan.

(15 av 95 ord)

Sociala förhållanden

Det swaziländska samhället präglas av stora socioekonomiska klyftor. Skillnaderna mellan stadsbefolkningen och människorna på landsbygden är framträdande, inte minst

(19 av 131 ord)

Näringsliv

Swazilands ekonomi är förhållandevis utvecklad och diversifierad men lider dock av betydande socioekonomiska ojämlikheter. Ekonomin är nära knuten till Sydafrika via ägande, handel, finans- och valutapolitik samt medlemskap i Southern African Customs Union (SACU).

För

(35 av 246 ord)

Kommunikationer

Sedan självständigheten har transport- och kommunikationsnäten byggts ut, band annat med svenskt bistånd. År

(14 av 99 ord)

Massmedier

Swaziland har endast två dagstidningar, The Times of Swaziland (upplaga: ca

(11 av 78 ord)

Statsskick och politik

Swaziland saknar grundlag och styrs som Afrikas enda absoluta monarki. Tronföljden är ärftlig. Efter det att 1968 års grundlag upphävdes i april 1973 proklamerade kungen en ny konstitution

(28 av 196 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Swaziland utgörs av en blandning av romersk rätt (Roman-Dutch

(11 av 40 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) ca 3 000 man organiserat i smärre arméenheter, kungliga

(12 av 35 ord)

Förhistoria

Stenåldern kan följas i en fyndsekvens från Border Cave, där bl.a.

(11 av 77 ord)

Historia

Enligt sägnen kom swaziernas del av ngunifolken över floden Limpopo och slog sig ned i Tsongaland i Moçambique, samtidigt som zulu och xhosa fortsatte söderut. Kungaklanen Nkosi Dlamini räknar sina anor till åtminstone 1400-talet. Efter 1750 ledde Ngwane III folket över Lubombobergen till ungefär det nuvarande området. På 1800-talet utvidgades riket under kungarna Sobhuza I (cirka 1815–36) och Mswati II (1840–68), som

(62 av 429 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Tor Sellström
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Historia:
A.R. Booth, Swaziland: Tradition and Change in a Southern African Kingdom (1983);
J.S.M. Matsebula, A History of Swaziland (3:e upplagan 1988);
C.P. Potholm, Swaziland: The Dynamics of Political Modernization (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Swaziland. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/swaziland