När Koreahalvön delades var Sydkorea huvudsakligen ett jordbruksland. I början av 1960-talet började det omvandlas till ett s.k. nytt industriland och blev en av Asiens fyra ”tigrar” (tillsammans med Hongkong, Singapore och Taiwan). Förändringen skedde med hjälp av utländskt (främst amerikanskt och japanskt) kapital, med en exportinriktad utvecklingsstrategi och med stark statlig indirekt påverkan och kontroll av marknadsekonomin.

En rad framgångsrika femårsplaner sedan 1962 gav en snabb tillväxt i ekonomin,

(70 av 497 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Endast 1/5 av landarealen är odlingsbar. Jordbruket är koncentrerat till floddalarna och låglandet i väster och söder, där man kan ta två skördar per år. Produktiviteten inom jordbruket ökar

(29 av 206 ord)

Skogsbruk

Den ursprungliga skogen utarmades svårt på grund av rovavverkning fram till 1945, och

(13 av 86 ord)

Fiske

Sydkorea har lång kust och är omgivet av fiskrika vatten. Fisk spelar en viktig

(14 av 98 ord)

Mineral

Mindre än 15 procent av Koreahalvöns kända mineraltillgångar finns i Sydkorea. Främst utvinns volfram, grafit och

(16 av 110 ord)

Energi

Energikonsumtionen har ökat betydligt för varje år, till följd av industrins expansion och stigande levnadsstandard med ökat bilägande. År 2008 svarade olja för 43 procent av energibehovet, kol för 28 procent, naturgas för 15 procent och kärnenergi för 14 procent.

(40 av 284 ord)

Industri

Sydkorea har brist på mineral och energiråvaror men har haft god tillgång på utbildad arbetskraft. Då lönerna var låga kunde Sydkorea från början av 1960-talet i allt större utsträckning producera textilvaror och andra enkla konsumtionsvaror för export. Under de senaste årtiondena har konkurrensen ökat från främst Kina, och textilvaror utgör nu bara några

(53 av 375 ord)

Utrikeshandel

En ständigt växande export var drivkraften för Sydkoreas ekonomiska utveckling under flera årtionden. Underskott i handelsbalansen var det vanliga,

(19 av 135 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydkorea/näringsliv