Inom fysiken avses med symmetri egenskapen hos ett fysikaliskt system att vara oförändrat (invariant) under en transformation eller en

(19 av 132 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klassisk fysik

Klassisk fysik, så som den hade utvecklats under 1800-talet, nådde sin mest fulländade form i Lagrange- och Hamilton-formalismen

(18 av 128 ord)

Kvantteori

Superpositionsprincipen inom kvantteorin innebär att varje fysikaliskt tillstånd representeras av en enhetsstråle (vektor) i ett Hilbertrum. Eugene Wigner och Valentine Bargmann (1908–89) visade

(23 av 164 ord)

Inre symmetrier

Hittills har betraktade symmetrier varit av geometrisk natur: speglingar, rotationer etc.,

(11 av 73 ord)

Gauge-symmetrier

Om de dynamiska storheter som karakteriserar en inre symmetri görs beroende av tid och rum talar man om en lokal symmetri till skillnad från det fall då den är koordinatoberoende,

(30 av 212 ord)

Medverkande

  • Jan S. Nilsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Fysik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symmetri/fysik