tändsticksindustri, delbransch inom kemisk industri. I mitten av 1990-talet uppskattades den totala världsmarknaden för tändstickor och

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig masskonsumtionsvaruindustri

(För förindustriell historik se tändsticka.) Kemins framsteg under 1800-talets första hälft ledde till ett livligt experimenterande med nya tändmedel. De i Frankrike uppfunna doppstickorna (1805) fick stor spridning i Europa och USA. Den första tändsticksfabriken i Sverige

(37 av 264 ord)

Försvar av etablerade marknadspositioner

Den ökade konkurrensen på exportmarknaderna intensifierades av att många länder införde monopol och skyddstullar för att gynna sin nationella tillverkning, vilket ledde till att den svenska tändsticksindustrin gick samman i två större koncerner: den s.k. Jönköpingstrusten (bildad 1903) och den s.k. Kalmartrusten (1913). Problem under första världskriget med bl.a. försvårad kemikalieimport och förlust av

(54 av 380 ord)

Medverkande

  • Håkan Lindgren
  • Jan Jörnmark

Litteraturanvisning

Litt.
G. Cederschiöld & E. von Feilitzen, Den svenska tändsticksindustriens historia före de stora sammanslagningarna ( 1945);
Håkan Lindgren, Corporate Growth: The Swedish Match Industry in Its Global Setting ( 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tändsticksindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tändsticksindustri