tak, en byggnads eller ett rums avslutning upptill. Innertak bärs oftast upp av bjälklag och är vanligen plana. Yttertak förekommer i en mängd olika former och variationer, beroende av klimatiska och kulturella förhållanden, av lokala material och byggnadstraditioner samt inte minst av estetiska moden och stilar. I tempererade och nordliga länder har taket traditionellt bestått av ett eller flera takfall för att avleda nederbörd. Den vanligaste takformen är sadeltaket, vars takfall möts

(72 av 514 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Konstruktion

Ett yttertak består av en bärande konstruktion, takstommen, och av taktäckning, vilken skall skydda mot inverkan av klimatet.

Takstommen (taklaget, takresningen, takröstet) har som främsta uppgift att bära upp taktäckningen. Beroende på byggnadens storlek och form samt på i vilken utsträckning vindsutrymmena skall utnyttjas ges takstommen olika utformning och utförs i olika material.

(53 av 374 ord)

Allmogebyggnader i Sverige

De bärande konstruktionerna i svenska allmogebyggnader har varit åstak och sparrtak, vartill kommer kombinationer av dessa principer. Åstaket bärs upp av en eller flera horisontella åsar som stöder på gavlarna; i sparrtaketstöder mot varandra lutande sparrar på långväggarna och sammanhålls oftast av

(42 av 306 ord)

Medverkande

  • Jan Torsten Ahlstrand
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Kennet Axelsson
  • Mats Hellspong
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tak. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tak