textilkonst, konstnärlig framställning av textilier, som regel med mönster. Utom arbeten

(11 av 56 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

För äldre textiltillverkning se textilier (Historik).

(6 av 6 ord)

Medeltid

I övergången mellan vikingatid och medeltid framställdes bildvävnader i soumakteknik av stort konstnärligt

(13 av 87 ord)

Renässans, barock och rokoko

Utmärkande för nya tidens textilkonst blev det vita duktyget i damast. Denna teknik överfördes i slutet av 1400-talet från italienska sidenväverier till

(22 av 153 ord)

Textil mönstring

Italienska sidenväverier var sedan medeltiden ledande i fråga om textil mönstring. 1300-talets ofta osymmetriska mönster efterträddes på 1400-talet av mer symmetriskt tecknade mönster där granatäpplet i olika utformningar helt dominerade. Granatäpplet som motiv bibehölls länge och förekom bl.a. i 1500-talets sidenvävning

(41 av 289 ord)

Nyare textilkonst

Bland dem som knöt an till de nationella strömningarna före sekelskiftet 1900 fanns norrmannen Gerhard Munthe, som tecknade förlagor till textilier. En egen, mer internationell stil utvecklades i Norge av Frida Hansen. Senare vävde Hannah Ryggen stora, föreställande bildvävnader.

I Sverige inleddes den moderna textilkonstens historia 1874 med grundandet av Handarbetets Vänner (HV). Föreningen ville ta tillvara det

(58 av 413 ord)

Svensk allmogetextil

är en uppmärksammad del av svensk textilkonst. Då man i slutet av 1800-talet strävade efter att vitalisera den textila konstutövningen, bl.a. vid Handarbetets Vänner, sökte man under påverkan av tidens nationella strömningar förebilder i den folkliga textilskatten, dvs. vad som fanns av traditionell kunnighet och äldre textilförråd i lanthemmen. Vid museers och andra institutioners insamlingar sökte man dels unika ålderdomliga föremål, dels grupper av föremål, typiska för olika bygder.

(69 av 490 ord)

Medverkande

  • Britt Tunander
  • Gertrud Grenander Nyberg
  • Margareta Nockert
  • Monica Boman

Litteraturanvisning

Svenska textilier: 1890–1990 ( 1994);
A. Geijer, Ur textilkonstens historia ( 1994);
M. Ginsburg, The Illustrated History of Textiles ( 1991);
G. Grenander Nyberg, Lanthemmens prydnadssöm ( 1983);
G. Ingers, Gästgivardöttrarna i Everlöv ( 1974);
A. Liedholm, Textilmönstrets historia ( 1963);
E. Stavenow-Hidemark (utgivare), 1700-tals textil ( 1990);
E. von Walterstorff, Textilt bildverk ( 1925).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, textilkonst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/textilkonst