Thailand var länge ett låglöneland som drog till sig arbetskraftskrävande verksamheter från Sydkorea, Hongkong och Taiwan. I slutet av 1980-talet var Thailand det land i Sydöstasien som med sitt goda läge och sin politiska och ekonomiska stabilitet hade den största dragningskraften på utländska investeringar. I mitten av 1990-talet omstrukturerades näringslivet

(50 av 351 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Enligt uppskattningar 2016 bidrog jordbruk, skogsbruk och fiske tillsammans med 9 procent av BNP och cirka 42 procent av sysselsättningen. Thailand är självförsörjande med mat och är jämte Vietnam det enda land i Asien som är nettoexportör av livsmedel.

Fram till 1990 berodde jordbrukets produktionsökning på att arealen ökade genom att skogsområden odlades upp.

(54 av 384 ord)

Skogsbruk

År 1965 var 65 procent av landet täckt med skog, huvudsakligen tropisk regnskog. Under de följande 25 åren reducerades skogsarealen i rask takt till följd av avverkning av timmer dels för export, dels till den framväxande inhemska skogsindustrin. Avverkningen följdes sällan av återplantering. Dessutom ökade landsbygdsbefolkningen snabbt och alltmer jordbruksmark behövdes. Skog röjdes

(53 av 374 ord)

Fiske

Fisk är den viktigaste källan till animaliskt protein i kosten för de flesta thailändare. Fisket svarade 2008 för 1,2 procent av landets BNP och sysselsatte cirka 2 miljoner människor. Som fiskenation låg landet tidigare bland de främsta i världen, men fisket har ökat mer i en

(46 av 323 ord)

Mineral

Endast ett fåtal mineral finns i brytvärd omfattning. Tenn var tidigare en viktig råvara, men den utvinningen har upphört.

(19 av 132 ord)

Energi

Thailands ekonomiska utveckling har medfört ett ständigt ökat behov av energiråvaror och el, och de inhemska tillgångarna täcker inte alls efterfrågan. I början av 1990-talet importerades 90 procent av allt bränsle och då var oljeberoendet mycket stort.

(36 av 252 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin har fått allt större betydelse i Thailands ekonomi. 2015 svarade industrin för 36 procent av BNP och 13,8 procent av sysselsättningen. Industriproduktionen ökade 2000–08 årligen med 6 procent. Från tillverkningsindustrin kommer nu närmare 90 procent av exportinkomsterna.

Textilindustrin var den bransch som först växte fram och den har varit viktig alltsedan

(52 av 367 ord)

Utrikeshandel

Mellan 1986 och 1995 ökade Thailands exportinkomster med 18,5 procent per år. Det följdes av en sjuårsperiod med långsamare tillväxt, främst på grund av ökad konkurrens från andra länder i Sydöstasien men även som

(34 av 237 ord)

Turism

Thailand var det land i Sydöstasien som tidigast utvecklade turism i stor skala, och alltsedan 1982 har turism varit Thailands viktigaste källa för utländsk valuta. De långväga turistströmmarna ökade för varje år, bortsett från korta perioder av stagnation efter internationella terroristattacker 2000 och 2001, efter tsunamin 2004 och i samband med influensaepidemier. År 2007 besöktes Thailand av drygt 14 miljoner turister. Nära

(62 av 437 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/thailand/näringsliv