Togo [to:ʹgo], stat i Västafrika, vid Guineabukten; 57 000 km2, 8,3 miljoner invånare

(13 av 90 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Togo har en smal kustremsa som kantas av sandrev och laguner. Innanför vidtar ett platåland som genomdras av Togobergen. Längst i nordväst ligger

(23 av 159 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Togo utgörs av en långsmal landremsa som sträcker sig från Guineabukten ca 500 km norrut. En smal kustslätt är

(19 av 132 ord)

Klimat

Togo har ett tropiskt klimat. Fuktigheten är högst i söder. Här

(11 av 63 ord)

Växtliv

Florans sammansättning överensstämmer med den i andra västafrikanska länder. Tidigare dominerades Togo

(12 av 85 ord)

Djurliv

Djurlivet domineras av savannlevande arter. Det finns t.ex. afrikansk buffel, 17

(11 av 75 ord)

Naturskydd

År 1996 hade Togo tre nationalparker: bergs- och trädsavannområdet Fazao-Malfakassa i

(11 av 31 ord)

Befolkning

Med en befolkningstäthet av 146 invånare per km2 hör Togo till Afrikas mest tättbefolkade länder. Tätheten är störst i kustregionen och avtar mot norr. Urbaniseringsgraden är 42

(27 av 197 ord)

Språk

Officiellt språk är franska. Folkspråken tillhör Niger–Kongofamiljen. I norr talas gurspråk

(11 av 21 ord)

Religion

Den del av Afrika som i dag omfattar Togo nåddes redan på 1400-talet av europeiska sjöfarare och slavhandlare. En tysk katolsk missionsstation etablerades i Togo på 1840-talet. I dag är nästan hälften av befolkningen kristna, och de bor främst i

(40 av 284 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet präglas starkt av franska som undervisningsspråk och en franskinspirerad skolstruktur med examensinriktning och strävan att nå högskolestadiet som slutmål. Efter primärskola

(22 av 155 ord)

Sociala förhållanden

Sett till BNP per capita är Togo ett av världens allra fattigaste länder och drygt 2/3 av befolkningen lever på mindre än 2 US dollar per dag. Bara ungefär hälften av invånarna har tillgång till

(35 av 248 ord)

Näringsliv

Vid självständigheten hade Togo en för regionen väl utvecklad ekonomi. Beroendet av ett fåtal exportvaror har dock gjort landets ekonomi sårbar för ändringar i världsmarknadspriserna. Landets viktigaste naturtillgång är fosfat, som tillsammans med bomull och återexport av importerade varor står för största delen av exportinkomsterna.

Efter några bekymmersamma år kring millennieskiftet, då landets ekonomi krympte, har Togo haft en relativt god ekonomisk tillväxt.

Efter att ha stoppat biståndet till landet 2005 på grund bristande demokrati har EU från

(78 av 555 ord)

Turism och gastronomi

Turismen var tidigt en viktig del av landets ekonomi, men många år av politisk oro har inneburit att turistnäringen minskat kraftigt. Under slutet av 00-talet har det dock skett en viss ökning av besökarantalet; 2012 besöktes landet av 270 000 turister.

Lomé är en av

(45 av 309 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Togo är mycket blygsam (4 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Den

(14 av 87 ord)

Statsskick och politik

En folkomröstning i september 1992 godkände en ny författning, där presidenten innehar den verkställande makten. Presidenten väljs i allmänna val för en femårsperiod. En författningsändring 2002 gjorde det möjligt för presidenten att omväljas obegränsat antal gånger. Ändringen tillkom speciellt för den dåvarande presidenten Gnassingbé Eyadéma, som annars skulle ha varit tvungen att avgå året därpå.

(55 av 388 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Togo består av en kombination av franskinspirerad lagstiftning och

(11 av 24 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med 24 månaders första tjänstgöring,

(11 av 74 ord)

Litteratur

Togo var vid självständigheten 1960 officiellt franskspråkigt och franskan hade sedan 1920-talet varit skolspråk. De inhemska

(16 av 110 ord)

Konst och konsthantverk

Konsten och konsthantverket i Togo anknyter stilistiskt till konsten och konsthantverket i Ghana och Nigeria;

(15 av 105 ord)

Musik

Togo uppvisar en rikedom av musiktraditioner. Kabrefolket i norr kan ses som representativ med sin anknytning till jordbrukscykeln och sin breda uppsättning av

(23 av 158 ord)

Historia

Under århundradena fram till 1800-talets mitt låg Togo i skärningspunkten för rivaliserande inflytanden från det mäktiga Ashantiriket i väster och Dahomey (nuvarande Benin) i öster. På 1840-talet anlände tyska missionärer till området och senare även köpmän. År 1884 slöt den tyske upptäcktsresanden Gustav Nachtigal på sin regerings uppdrag fördrag med kungen av Togo och andra lokala härskare om tyskt beskyddarskap över en smal landremsa längs kusten. Tysklands protektorat över Togoland, som detta område benämndes, erkändes därefter av stormakterna vid Berlinkonferensen

(80 av 872 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Bengt Nilson
 • Björn Ranung
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Togo. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/togo