Trelleboʹrg, centralort (stad) i Trelleborgs kommun, Skåne (Skåne län), 30 km

(11 av 56 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

Den nyligen restaurerade ringborgens läge kan tyda på att Trelleborg ursprungligen liksom andra danska medeltidsstäder

(15 av 104 ord)

Arkeologi

Åren 1988–91 undersöktes lämningar av en tidigare okänd ringborg inne i Trelleborg. Borgen, som legat på en flack höjdplatå ca 200 m

(22 av 145 ord)

Historia

Staden är känd från mitten av 1200-talet som en centralpunkt för det skånska sillfisket och handelsutbytet med hanseaterna.

(18 av 124 ord)

Litteraturanvisning

Bengt Jacobsson m.fl., Trelleborgen: en skånsk vikingatida ringborg (1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Trelleborg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/trelleborg