Tyskland är världens fjärde största ekonomi, efter USA, Kina och Japan, och har länge varit Europas främsta industriland, med undantag av en period efter andra världskriget. Motorn i den tyska ekonomin har i mer än hundra år varit export av industrivaror. Tyskland var mellan 2003 och 2009 det land i världen som hade den största exporten men passerades 2010 av Kina. 

Vid andra världskrigets slut var hela det tyska näringslivet i grunden slaget

(74 av 520 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Tyskland är bland världens största producenter av humle, rågvete, krusbär, råg, sparris, griskött och kalkonkött. Även produktionen av raps, sockerbetor, blåbär, korn, komjölk och potatis är omfattande. Vin odlas längs mellersta Rhen och dess bifloder Mosel och Neckar.

image/jpeg

Tyskland. Vinodlingar längs floden Mosel vid orten Pünderich i Rheinland–Pfalz.

Jordbrukets breda inriktning med både vegetabilier och animalier kan förklaras av såväl naturförhållanden som marknadsförhållanden. Den högsta bördigheten

(67 av 478 ord)

Skogsbruk

Cirka 30 procent av Tysklands yta är skogbevuxen. Högst andel skog finns i Rheinland–Pfalz, Hessen och Saarland i väster, i Baden–Württemberg och Bayern i söder och i Brandenburg i nordöst. Cirka 57 procent av

(34 av 236 ord)

Fiske

Den tyska fiskeflottans totalfångst var 2009 250 000 ton, främst sill, kolmule och skarpsill. Den

(15 av 97 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Tyskland saknar i stort sett mineralresurser och är beroende av råvaruimport och återvinning för att försörja sin tillverkningsindustri. De sista gruvorna för utvinning av metallhaltiga malmer stängdes 1992. Landet är dock den världsledande producenten av brunkol, som 2009 stod för knappt 1/5 av världsproduktionen. Tyskland var även en av de ledande producenterna av kaolin, salt, bly, kaliumkarbonat (pottaska; se kalium: Föreningar), koppar och stål.

Råvaruproduktionens värde (gruvdrift och petroleumutvinning) motsvarade 2009 cirka 2 procent av BNP. De ekonomiskt mest värdefulla

(80 av 801 ord)

Industri

Den tyska industrin har sin utgångspunkt i det tidigare skog- och järnmalmsrika området söder och sydöst om Ruhrområdet. Från 1840-talet skedde en nästan explosiv industrialisering där, och den främjades ytterligare i ett senare skede då man använde de stora kolförekomster som fanns norr därom. Sedan malmförekomsterna börjat sina importerades malm via floden Rhen, vilken också blev den främsta transportleden för stål och tunga verkstadsprodukter som i allt större utsträckning exporterades. Ruhrområdet blev ett av Europas viktigaste industriområden. Av liknande anledningar

(80 av 774 ord)

Utrikeshandel

År 2003 passerade Tyskland USA som världens ledande exportland. I mitten av 00-talet drevs nära hälften av den tyska utrikeshandeln med länder inom EU. Handeln med de nya EU-länderna i Central- och Östeuropa hade då ökat avsevärt, vad gällde främst export av maskiner och

(44 av 313 ord)

Turism och gastronomi

Drygt 18 miljoner utländska turister besökte Tyskland 2010. Mer än dubbel så många var de tyskar som besökte andra länder som turister, varför turism gav ett nettoutflöde av pengar från Tyskland. Av besökarna kom drygt 14 procent från Nederländerna, 8 procent från vardera USA och Storbritannien och 7 procent från Schweiz. Drygt 850 000 turister kom från Sverige, som 2008 hamnade på tionde plats på besökslistan.

Attraktiva resmål finns året runt. De

(72 av 501 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Låtta Skogh
  • Solveig Mårtensson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tyskland/ekonomi-och-näringsliv