Tyskland har en lång historia när det gäller massmedier. Världens äldsta bevarade tidningar

(13 av 90 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Internet och mobiltelefoni

Mer än 80 % av befolkningen har tillgång till internet, men tillgången ökar kraftigt då allt fler använder mobilt

(19 av 124 ord)

TV och radio

Radio etablerades 1923. Postverket svarade för tekniken och privata regionala programföretag för programmen, vilka dock samordnades i ett riksprogram. Radion förstatligades 1932. Efter andra världskriget fick radion en decentraliserad organisation i väst, medan den i öst

(36 av 255 ord)

Dagspress

Den tyska dagspressen kännetecknas av ett stort antal titlar med många lokala editioner. Räknas samtliga editioner under eget namn in har landet närmare 1 500 olika dagstidningar. Det finns bara ett fåtal rikstäckande dagstidningar. Störst är Bild, utgiven av Springerkoncernen, med en upplaga på över 3 miljoner ex. (2012) vilket gör den till Europas största dagstidning. Andra rikstäckande tidningar är Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Tageszeitung och

(67 av 470 ord)

Veckopress och magasin

Den tyskspråkiga magasinsmarknaden är Europas största med över 900 titlar. Fackpress inräknat tillkommer ytterligare drygt tusen tidskrifter.

Veckomagasinet Der Spiegel, grundad 1946 med amerikanska Time Magazine som förebild, är den

(30 av 208 ord)

Medverkande

  • Jonas Gruvö
  • Karl Erik Gustafsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Massmedier. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tyskland/massmedier