(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Välfärd och fattigdom

I FN:s globala välfärdsmätning (HDI) låg Tyskland 2015 på plats fyra bland 188 länder i världen och landet är i ett internationellt perspektiv

(23 av 163 ord)

Socialförsäkringar

Den tyska socialförsäkringen har rötter i medeltiden, då arbetsskadade gruvarbetare och efterlevande till offer i gruvorna tilldelades ersättning. Under slutet av 1800-talet tillkom lagar som mer generellt garanterade sjuk- och åldersförsäkringar samt olycksfallsförsäkring (Bismarcks

(34 av 241 ord)

Arbetsmarknaden och dess förändringar

Social partnerskap-ideologin är viktig i den tyska arbetarrörelsen. Fackförbunden ser sig som garanter för social fred, och man strejkar inom lagens ramar. De sociala och ekonomiska förändringarna under 00-talet har dock, liksom i andra länder, inneburit en förskjutning i maktförhållandena mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den tyska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar och otryggheten har vuxit. De tyska fackförbunden är fortfarande starka, men de har numera mindre makt, främst därför att medlemsantalet minskat betydligt. Den fackliga anslutningsgraden var som högst, 36 %,

(81 av 623 ord)

Löner, arbetstider och pensioner

Under perioden 2000–10 föll den genomsnittliga reallönen i Tyskland med 4 %. Detta berodde främst på att kollektivavtalens täckningsgrad efter hand sjönk och på att företagen lokalt

(27 av 180 ord)

Sjukförsäkring och sjukvård

Alla som är anslutna till lagstadgad sjukförsäkring genom socialförsäkringen eller som har egen privat sjukförsäkring får för egen del och för familjemedlemmarna tillgång till och bidrag för vård av allmänläkare, specialist och tandläkare som är ansluten till någon av de närmare

(41 av 292 ord)

Barnbidrag och barnomsorg

Alla som är bosatta i Tyskland har rätt till barnbidrag och föräldrapenning för egna barn, adopterade barn och styvbarn. Barnbidrag betalas ut till barnet fyllt 18 eller i vissa fall 25 år. Beloppet är något lägre för de första två

(40 av 279 ord)

Jämställdhet

Utvecklingen mot ett jämställt samhälle har under de senaste 50 åren gått långsammare i Tyskland än i de nordiska länderna, framför allt i västra Tyskland. Traditionellt har det tyska samhället varit hierarkiskt uppbyggt utifrån manliga föreställningar och behov. Mannens roll som ensam familjeförsörjare ute i samhället har

(47 av 331 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
  • Tommy Book
  • Ursula Larsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tyskland/sociala-förhållanden