Ugnar används inom bl.a. metall-, glas-, keramik- och bageriindustrin. Då ingen

(11 av 45 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Smältugnar

I masugnen reduceras järnoxider till järn med hjälp av koloxid som vanligtvis tillförs genom förbränning av koks. Det råjärn som erhålls ur masugnen

(23 av 160 ord)

Värmeugnar och värmebehandlingsugnar. Värmeugnar

har till uppgift att genomvärma, temperaturutjämna eller varmhålla metallprodukter. De används främst vid varmbearbetning och valsning. I värmebehandlingsugnar påverkas materialets mikrostruktur och egenskaper på önskat sätt genom ett lämpligt uppvärmnings- och nedkylningsförfarande.

Ur produktionssynpunkt kan värme- och värmebehandlingsugnarna grovindelas i satsugnar, t.ex. vagn-, grop- och kammarugn, där godset inte förflyttas under behandlingen, och

(53 av 377 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ugnar för industriellt bruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ugn/ugnar-för-industriellt-bruk