Med en stor och relativt mångsidig industri, sedan 1880-talet uppbyggd kring betydande tillgångar av framför allt kol men också malm, är Ukraina en av Europas stora industrinationer. Då landet dessutom har goda förutsättningar för jordbruk, särskilt för odling av spannmål

(40 av 284 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och fiske

Ukraina har stora arealer med mycket bördig mark och fördelaktigt klimat, vilket inneburit att den primära sektorn av tradition har spelat en mycket stor roll i ekonomin. Drygt hälften av landets yta

(32 av 222 ord)

Råvarutillgångar

Tillgång på ekonomiskt värdefulla mineral utgör basen för stora delar av landets industri. Ukraina tillhör de världsledande producenterna av ett flertal viktiga mineral, bl.a.

(24 av 171 ord)

Energiförsörjning

Ukrainas energiförsörjning domineras av inhemsk produktion av främst kol, kärnenergi och naturgas. 40 % av energibehovet täcks genom import, främst av naturgas men också av oljeprodukter och kol. Naturgas och olja importeras huvudsakligen från Ryska federationen. Av den totala energitillförseln utgörs (2009) cirka 80 procent

(44 av 310 ord)

Industri

Landets industriella bas är nominellt sett imponerande. Vid Sovjetunionens sammanbrott var industrin Ukrainas ryggrad och svarade för 35 procent av sysselsättningen och 60 procent av BNP. Flera år

(28 av 196 ord)

Utrikeshandel

Under sovjetperioden fungerade Ukraina länge som leverantör av mineral, tunga verkstadsprodukter, vapen och livsmedel till resten av unionen och

(19 av 134 ord)

Turism och gastronomi

Ukrainas turistnäring har utvecklats starkt under 00-talet. År 2010 besöktes landet av ca 21 miljoner personer. De flesta kommer från Ryska federationen, men antalet besökare från Västeuropa har ökat. En stor andel av dessa

(34 av 239 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Tove Janson Borglund
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ukraina/näringsliv-och-ekonomi