(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Utmärkande för Ungerns landformer är framför allt vidsträckta låglandsområden. Ungern omges av alpina bergskedjor som Karpaterna i norr och öster, Östalperna i väster (se Alperna) och Dinariska alperna i sydväst.

Den

(31 av 221 ord)

Klimat

Ungern har ett tempererat klimat med stark kontinental prägel. Då huvuddelen av terrängen är långlänt och flack varierar inte heller klimatet nämnvärt mellan landets olika delar. Vädervariationerna

(27 av 188 ord)

Växt- och djurliv

Ungerns natur präglas till stor del av floderna Tisza/Körös och Donau/Drava, kring vilka vida slättområden breder ut sig. Fram till mitten av 1800-talet översvämmades regelbundet upp till en fjärdel av landet, men i takt med utdikningar och invallningar försvann dessa områden och ersattes med intensiva, storskaliga jordbruksparceller med lite utrymme för ursprunglig fauna och flora. Här och var överlevde de torra grässtäpperna benämnda pusta, vilka alltjämt används för extensivt bete med nötkreatur, hästar och får och har stora naturvärden. De

(80 av 838 ord)

Naturskydd

Ungern har tio nationalparker, 36 landskapsskyddade områden, närmare 150 naturreservat samt

(11 av 35 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ungern/natur