universitet (latin univeʹrsitas ’helhet’, ’det hela’; ’sammanfattning’, av univeʹrsus, se vidare universum), läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning. Universiteten uppstod i Europa under högmedeltiden (1100- och 1200-talen), men detaljerna i deras tillkomsthistoria är oklara. Ofta var det fråga om en successiv process innan en viss typ av undervisning institutionaliserades, varför exakta årtal för bildandet av vissa universitet kan vara efterhandskonstruktioner. Namnet universitas betecknar de sammanslutningar av intressegrupper som gav stadga åt de första universiteten. I Bologna och

(80 av 968 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sverige

Under högmedeltiden for svenska studenter till Paris för att studera, senare även till tyska universitet. Det första svenska universitetet grundades 1477 i Uppsala, två år före universitetet i Köpenhamn (1479). Under stormaktstiden tillkom nya universitet som en del av försvenskningen av nya områden, i Dorpat (Tartu) i Estland (1632, fram till 1710), i Åbo (1640, fram till 1808, från 1828 flyttat till Helsingfors), i Lund 1666.

image/jpeg

universitet. Kungshuset i Lundagård var Lunds universitets

(75 av 530 ord)

Medverkande

  • Tore Frängsmyr

Litteraturanvisning

The World of Learning 1995 (1994);
A.B. Cobban, The Medieval Universities (1975);
W. Rüegg (utgivare), A History of the University in Europe 1– (1992–).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, universitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/universitet