Uppland är Mälarregionens fornminnesrikaste landskap. De fasta fornlämningarna, varav ca 150 000 synliga är registrerade, utgörs huvudsakligen av gravar i form av högar, stensättningar och rösen från brons- och järnålder, vartill kommer ett betydande antal hällristningar från bronsåldern samt fornborgar och runstenar. Fornlämningsrikedomen är en följd av landskapets växling mellan lerfyllda sprickdalar och mellanliggande moränpartier: på de senare har gravar anlagts som därmed undgått bortodling. Till detta kommer att Uppland sedan

(70 av 493 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Åke Hyenstrand
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Förhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uppland/förhistoria