Uppsala, centralort (stad) i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 149 245 invånare

(12 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Stadsbild

Stadens centrum var från senmedeltiden det nuvarande Gamla torget, där en bro (nuvarande Dombron) förenade den borgerliga staden på Fyrisåns östra sida med domkyrkostaden på den västra. Domkyrkan reste sig inom en krans av omgivande byggnader, delvis bevarade mot norr. Av övriga medeltidskyrkor

(43 av 302 ord)

Kyrkor

Beträffande domkyrkan, se Uppsala domkyrka.

Helga Trefaldighets kyrkas äldsta del är sakristian med tegelfasader, troligen uppförd på 1200-talet – ovanligt nog på södra sidan – och ursprungligen ansluten till en träkyrka. Denna ersattes

(33 av 233 ord)

Litteratur

I universitetsstaden Uppsala har professorer och studenter sedan Rudbecks och Linnés tid präglat den kulturella atmosfären. Särskilt påtagligt blev detta i början av 1800-talet, då nyromantiken med Atterbom i spetsen fick sitt starkaste fäste i Uppsala. Geijer kom

(38 av 266 ord)

Musik

Kyrka och universitet har seklerna igenom satt sin prägel på musiklivet i Uppsala. För den till domkyrkan knutna Erikskulten skapades ett särskilt officium. I domkyrkans korstadga av 1298

(28 av 193 ord)

Historia

Den nuvarande staden hade under yngre järnålder och tidig medeltid en föregångare i det längre norrut belägna Uppsala (nuvarande Gamla Uppsala), som 1164 upphöjdes till svenskt ärkebiskopssäte. De äldsta arkeologiska lämningarna i nuvarande Uppsala går tillbaka till sent 1100-tal. I början av 1200-talet växte ett urbant samhälle fram vid Fyrisåns

(50 av 356 ord)

Ortnamnet

Namnet (slutet av 900-talet Ub salum) innehåller i efterleden pluralis av

(11 av 62 ord)

Medverkande

  • Anders Åman
  • Anna Ivarsdotter-Johnson
  • Carl Olov Sommar
  • Lars Nilsson
  • Mats Bergman
  • Pia Lindgren
  • Sven Lilja

Litteraturanvisning

Uppsala, Scandinavian Atlas of Historic Towns 4 (1983);
H. Lundh & T. Nevéus (utgivare), Uppsala stads historia 1–4 (1953–86);
L. Redin, Uppsala (1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Uppsala. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uppsala-(tätort-uppsala-kommun)