De europeiska utvandrare som sökte sig till Nordamerika mötte hos den inhemska indianbefolkningen en musikkultur som skilde sig starkt från deras egen. Indianernas musik var i huvudsak vokal och enstämmig med ackompanjemang av trummor. Kunskapen om den grundar sig på den forskning som amerikanska musiketnologer med början från ca 1900 bedrivit om de spillror av repertoarer som levde kvar i muntlig tradition i de starkt decimerade stammarna. Se indiansk musik och dans.

I invandrarsamhällenas religionsutövning utvecklades en sångtradition där melodier

(80 av 636 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Populärmusik

Sedan slutet av 1800-talet har utnyttjandet av nya massmedier för musik, såsom grammofon, radio, ljudfilm, TV och video, varit av avgörande betydelse för den amerikanska musikens utveckling. I förening med demografiska förändringar, vilka medfört återkommande möten mellan olika musiktraditioner, har medieexpansionen spelat en viktig roll för uppkomsten och spridningen av samtliga nedan nämnda musikformer. Medieindustrin sökte tidigt inrikta marknadsföringen av olika musikformer mot åtskilda och väldefinierade publikgrupper, men trots detta har ständiga korsbefruktningar mellan dessa musikformer ägt rum. Tillsammans med

(80 av 887 ord)

Medverkande

  • Alf Björnberg
  • Boel Lindberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Musik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa/musik