Sedan slutet av 1800-talet har utnyttjandet av nya massmedier för musik, såsom grammofon, radio, ljudfilm, TV och video, varit av avgörande betydelse för den amerikanska musikens utveckling. I förening med demografiska förändringar, vilka medfört återkommande möten mellan olika musiktraditioner, har medieexpansionen spelat en viktig roll för uppkomsten och spridningen av samtliga nedan nämnda musikformer. Medieindustrin sökte tidigt inrikta marknadsföringen av olika musikformer mot åtskilda och väldefinierade publikgrupper, men trots detta har ständiga korsbefruktningar mellan dessa musikformer ägt rum. Tillsammans med

(80 av 887 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Alf Björnberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Populärmusik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa/musik/populärmusik