USA är sedan många decennier världens största ekonomi, men välståndet är ojämnt fördelat. Fattigdom definieras i relation till en årligen fastslagen inkomsttröskel. År 2012 låg denna inkomsttröskel på 23 050

(29 av 203 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Socialförsäkringar

Den grundläggande principen är att den enskilde ska vara fri att själv bestämma om sina försäkringar, deras form och omfattning. Allmänna försäkringar är inte så vanliga som i de flesta

(30 av 213 ord)

Barnbidrag och barnomsorg

Allmänt barnbidrag saknas i USA, något som är mycket ovanligt i rika länder. Dock kan en förälder i sin

(19 av 130 ord)

Hälso- och sjukvård

USA lägger ner betydligt mer pengar på hälso- och sjukvård än andra länder. År 2010 utgjorde den posten 17,9 % av USA:s BNP (Sverige 9,6 %). Hälso- och sjukvårdens kostnader betalas dock till mindre än hälften av offentliga medel och till

(39 av 278 ord)

Sjukförsäkringar

Att USA:s offentliga socialförsäkringssystem är mindre omfattande än i de flesta andra industristater är tydligast vad gäller skydd vid sjukdom. Den som saknar stadig anknytning till arbetsmarknaden måste finna en egen lösning på försäkringsbehovet. Sedan länge har de flesta som haft möjlighet tecknat extra försäkringar. Det var dock tidigare inte ovanligt att försäkringsbolag var obenägna att försäkra individer på grund av deras kön, hälsotillstånd eller yrkesbakgrund.

(66 av 467 ord)

Arbetsmarknad och fackföreningar

Våren 2012 bestod arbetskraften i USA till 53 % av män och 47 % av kvinnor. Arbetslösheten nästan fördubblades under åren 2005–10, varefter den minskade något; i juli 2012 låg den på 8,3 % (cirka 12,8 miljoner personer). Arbetslösheten är högst bland afroamerikaner och lägst bland asiater, och den är tre gånger högre bland lågutbildade än bland högutbildade. Andelen långtidsarbetslösa har

(58 av 414 ord)

Jämställdhet

Beräkningar av Human Development Index (HDI) för 2011 visade att USA då låg på fjärde plats bland 187 länder. Liknande

(20 av 139 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa/sociala-förhållanden