USA är världsledande vad gäller postgymnasial utbildning och forskning. År 2010 hade drygt 41 % av USA:s befolkning i åldern 25–64 år någon form av eftergymnasial utbildning (i Sverige 33 %).

Den grundläggande utbildningen är däremot inte lika

(36 av 251 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundutbildning

Den obligatoriska, grundläggande utbildningen är en angelägenhet för delstaterna och framför allt för de 14 000 lokala skoldistriktens valda styrelser. Denna långt drivna decentralisering har dock visat sig medföra stor tröghet då det gäller att arbeta för en generell höjning av kunskapsnivån i hela landet. Det medför också att en skolstyrelses budget i stor utsträckning avspeglar områdets ekonomiska status. I praktiken är det också skillnader mellan olika delstater i skolpliktens omfattning, i regler för privata skolors verksamhet och inte minst vad

(80 av 582 ord)

Högre utbildning

År 2009 gick 70 % av dem som fått examen från high school vidare till högre studier. Postgymnasial utbildning ges vid dels college (motsvarande svensk högskola), dels universitet. Hösten 2010 var 20,3 miljoner studerande inskrivna vid universitet och college i USA, varav 14,6 miljoner heltidsstuderande. Nära 725 000 kom från andra länder, därav 158 000 från Kina. Läsåret 2007–08 studerade 260 000 amerikaner vid utländska universitet och högskolor, varav drygt hälften i Europa.

Det finns flera olika typer av college. College med tvååriga utbildningar

(80 av 698 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Utbildning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/usa/utbildning