utlänningslagen redovisar villkoren för att en utlänning ska få resa in i samt vistas

(14 av 100 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Pass och uppehållsrätt

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska enligt utlänningslagen (2 kap. 1 §) ha

(18 av 127 ord)

Flyktingar och andra skyddsbehövande

Bestämmelserna om flyktingar och andra skyddsbehövande har samlats i 4 kapitlet i utlänningslagen. Flyktingdefinitionen anpassades genom 1980 års utlänningslag till definitionen i FN:s flyktingkonvention från 1951. Med flykting avses enligt utlänningslagen (4 kap. 1 §) en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland på grund av fruktan för

(48 av 336 ord)

Uppehållstillstånd

I 5 kapitlet utlänningslagen regleras i vilka fall uppehållstillstånd kan eller ska meddelas. Uppehållstillstånd på grund av anknytning behandlas i 3 och 3 a §§. Den förstnämnda paragrafen gäller främst makar och sambor samt minderåriga barn (adoptivbarn) till någon av parterna.

(41 av 290 ord)

Avvisning och utvisning

En utlänning kan avlägsnas från Sverige genom avvisning eller utvisning enligt bestämmelserna i 8 kapitlet. Avvisning betecknar de fall där avlägsnandet

(21 av 145 ord)

Utvisning på grund av brott

En utlänning får enligt 8 kap. 8 § utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som

(20 av 137 ord)

Verkställighet och överklagande

Bestämmelser om utlänningskontrollen vid inresa, vistelse här och utresa finns i 9 kapitlet. I 10 kapitlet regleras de tvångsåtgärder i form av förvar och uppsikt som har ansetts nödvändiga för utlänningskontrollen.

Bestämmelserna om verkställighet av avvisning och utvisning finns samlade i 12 kapitlet. Politiska verkställighetshinder intar en viktig plats

(49 av 345 ord)

Medverkande

  • Gerhard Wikrén

Litteraturanvisning

G. Wikrén & H. Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer (9:e upplagan 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, utlänningslagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utlänningslagen