Uzbekistans näringsliv bär liksom många av de övriga OSS-staterna fortfarande tydliga spår av sovjetperiodens centralplanering. Självständigheten har inneburit större möjligheter till lokal beslutsmakt över de tillgängliga resurserna. Emellertid har förbindelserna med tidigare

(32 av 223 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Den primära sektorn spelar en mycket stor roll för Uzbekistans ekonomi. Jordbruket, som vid 1990-talets ingång var organiserat i cirka 1 000 stats- och 1 150 kollektivjordbruk, har sakta börjat omvandlas i riktning mot mer decentraliserade och mindre

(38 av 256 ord)

Mineral och energi

Uzbekistan har stora utvinningsbara råvarutillgångar. Det gäller särskilt fossila bränslen, där Uzbekistan under den sovjetiska tiden utvecklades till en av unionens ledande producenter

(23 av 158 ord)

Industri

Vid tidpunkten för Sovjetunionens sammanbrott hade Uzbekistan en diversifierad industriell produktion. De viktigaste inslagen var verkstads-, textil- och livsmedelsindustri. Därtill fanns inslag av metallurgisk

(24 av 165 ord)

Utrikeshandel

I och med självständigheten har utrikeshandeln omorienterats från att i huvudsak ha försett Ryska

(14 av 97 ord)

Medverkande

  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/uzbekistan/näringsliv