Vägverket, tidigare myndighet vars uppgift var att bl.a. svara för planering

(11 av 51 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Kongl. styrelsen för allmänna wäg- och wattenbyggnader inrättades 1841. Styrelsen skulle handlägga ärenden som rörde ”anläggningar och förbättringar av kanaler, slussar,

(21 av 145 ord)

Medverkande

  • Jan-Olof Montelius

Litteraturanvisning

Litt.:
B. Heddelin (utgivare), Vägar: Dåtid, nutid, framtid ( 1991);
J.-O. Montelius, ”Vägunderhåll och vägbygge vid 1800-talets mitt: Ett bidrag till väghållningens historia”, Tekniska museets årsbok 1991.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vägverket. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vägverket