värmesystem, system i byggnad som svarar för värmning av rummen och av tappvarmvatten. Värmesystemets uppgift är att ständigt tillgodose att önskad temperatur upprätthålls i byggnaden och att det finns varmvatten.

En byggnads värmesystem består av fyra huvuddelar; försörjningssystemet, som tillför den värmeeffekt som byggnaden kräver, anpassningssystemet, som anpassar den tillförda värmeeffekten till husets momentana behov, distributionssystemet, som transporterar värme till olika

(61 av 434 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Försörjningssystemet

Byggnaden kan försörjas med värme från ett externt system (som försörjer flera byggnader), eller också kan värmet alstras internt i en egen värmeanläggning. I bl.a. Sverige är fjärrvärme den vanligaste formen för extern värmeförsörjning. Värmet

(35 av 241 ord)

Anpassningssystemet

Anpassningssystemet styr den tillförda värmeeffekten så att den motsvarar det varierande värmebehovet. I byggnader med distributionssystem för värme

(18 av 116 ord)

Distributionssystemet

Distributionssystemet kan utgöras av en rörkrets med cirkulerande vatten (s.k. vattenburen värme eller vattenvärme) eller av ett system med cirkulerande luft som tillförs med

(24 av 166 ord)

Värmeavgivare

Värmeavgivningen till enskilda rum sker i hus med vattenburen värme oftast via

(12 av 81 ord)

Tappvarmvatten

Tappvarmvattnet bereds normalt centralt i byggnaden. I byggnader anslutna till fjärrvärme sker

(12 av 76 ord)

Medverkande

  • Enno Abel
Källangivelse
Nationalencyklopedin, värmesystem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värmesystem