(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Värmland utmärks av en starkt skiftande topografi som ger utpräglad relief och stor skönhet åt landskapet. Större delen tillhör norrlandsterrängens relieftyp, medan den sydligaste delen ligger inom Mellansvenska sänkan med dess sprickdalstopografi. Berggrunden domineras av granit i östra Värmland och olika typer av gnejser i väster. Norr om Vänern utbreder

(50 av 353 ord)

Klimat

Inom Värmland sker en övergång från ett vinterkallt inlandsklimat i norr

(11 av 76 ord)

Växtliv

Särskilt i sin norra del, dvs. den del av landskapet som ligger norr om norrlandsgränsen, är Värmland ett utpräglat barrskogslandskap. Drygt 60 % av landskapets

(24 av 168 ord)

Djurliv

De syd- och nordsvenska faunorna möts i Värmland, och Vänern och älvarna har sitt speciella djurliv. Varg, som är landskapsdjur, återkom i början av 1980-talet och har nu

(28 av 193 ord)

Kulturlandskap

Det värmländska odlingslandskapet har fått sin nuvarande prägel av den omfattande hemmansklyvningen under 1700- och 1800-talen. Den tog sig i olika delar av

(23 av 161 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värmland/naturlandskap-och-kulturlandskap