Västeråʹs, centralort (stad) i Västerås kommun, Västmanland (Västmanlands län), 115 km

(11 av 77 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bebyggelse

Gatunätet i centrala Västerås präglas av regleringar på 1640-talet och efter stadsbranden 1714. Enskilda gatusträckningar och oregelbundna drag är dock äldre, liksom domkyrkan, biskopsgården och ytterligare några medeltida byggnader. Slottet är

(31 av 215 ord)

Fornlämningar

Inom ett område som i stort sett omfattar gamla domkyrkoförsamlingen och Sankt Ilians f.d.

(14 av 100 ord)

Historia

Västerås bör ha varit stad åtminstone vid 1200-talets mitt, då det sedan länge också var biskopssäte; dess stift omnämns med säkerhet senast 1164. Ett dominikankloster anlades 1244. Tidigt fick Västerås rollen som

(32 av 224 ord)

Ortnamnet

Namnet (1200-talets mitt Westraarus) innehåller ett fornsvenskt aros ’åmynning’, åsyftande Svartåns

(11 av 24 ord)

Litteraturanvisning

Västerås genom tiderna 1–4, utgiven av Västerås kulturnämnd (1956–93);
Jan H. Gustafsson, Västerås (1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Västerås. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västerås-(tätort-västerås-kommun)