(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Västergötland är topografiskt sett ett rikt skiftande landskap som i stort sett består av en höglänt del i söder och öster, som tillhör Sydsvenska höglandet och dess utlöpare, samt ett lågt och flackt område i nordväst som ingår i Mellansvenska sänkan. Berggrunden i Västergötland är till övervägande delen urberg, främst gnejs med inslag av bl.a. amfibolit. En nord–sydlig zon längs Vättern består av granit. I norra Västergötland finns

(68 av 484 ord)

Klimat

Västergötland har ett fuktigt klimat med en årsnederbörd av 900 mm

(11 av 42 ord)

Växtliv

Västergötlands vegetationstyper är många. Brytningszonen mellan väst- och östsvensk flora (den s.k. klockljung–skvattramgränsen) löper genom Västergötland. Det råder stor kontrast mellan flororna i kalkfattiga och kalkrika trakter.

Trots att Västergötland hör till de förnämsta jordbruksprovinserna i Sverige är skogen på flertalet

(41 av 291 ord)

Djurliv

Djurlivet är varierat och rymmer så skilda typer som artrik marin fauna i havet, fågelrika slättsjöar, extremrikkärr med en säregen småkrypsfauna, näringsfattiga myrmarker med trana och

(26 av 183 ord)

Kulturlandskap

Västergötland har ett rikt och varierat odlingslandskap och innehåller flera regioner med karakteristiska särdrag. Falbygden runt Falköping och dess kringliggande platåberg har ett för Sverige helt unikt odlingslandskap, där den sedimentära berggrunden på ett avgörande sätt präglar såväl bebyggelselokalisering som markanvändning. Den äldre

(43 av 302 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västergötland/naturlandskap-och-kulturlandskap