(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Diagonalt genom Västmanland går i nordöst–sydvästlig riktning en topografisk gränslinje, den s.k. norrlandsterrängens gräns. Området nordväst därom, Bergslagen, ingår i det nordsvenska inlandet och är höglandsbetonat med toppnivåer på ca 430 m ö.h. längst i nordväst och ca 300 m ö.h. i söder. Sprickor och förkastningar med företrädesvis nord–sydlig sträckning förekommer rikligt

(50 av 356 ord)

Klimat

Bergslagsområdet i nordväst har strängare klimat än slätterna i söder. Medeltemperaturen

(11 av 36 ord)

Växtliv

Västmanland genomlöps från nordöst till sydväst av den i Sverige viktigaste vegetationsgränsen, norrlandsgränsen. Landskapet uppdelas vanligen i fyra växtgeografiska områden. Av dessa ligger två söder om norrlandsgränsen, nämligen mälartrakten i den sydöstra delen närmast Mälaren och skogslåglandet norr och

(39 av 272 ord)

Djurliv

Älg, rådjur (landskapsdjur), rödräv, grävling, skogshare, fälthare och skogsmård är utbredda. Bäver och lo finns främst i norr. Utter finns sannolikt kvar på

(23 av 162 ord)

Kulturlandskap

Västmanland ligger i sin helhet under den högsta kustlinjen, vilket gör att jordarternas zonering i sprickdalarna har haft en avgörande

(20 av 140 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/västmanland/naturlandskap-och-kulturlandskap