växthuseffekten, drivhuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder. Benämningen beror på en (något missvisande) liknelse mellan jordens atmosfär och ett växthus. I denna

(39 av 276 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Växthuseffektens storlek

Storleken på växthuseffekten beror på antaganden som görs beträffande de förhållanden som skulle råda i frånvaro av växthusgaser. Jordens medeltemperatur vid ytan

(22 av 155 ord)

De olika växthusgaserna

Olika gaser i atmosfären är olika viktiga för växthuseffekten. Den allra viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser är dikväveoxid, metan och ozon. De flesta förekommer naturligt, men släpps även ut vid

(35 av 248 ord)

Vattenånga

Vattenånga är den mest potenta växthusgasen av alla, men dess källor är i huvudsak naturliga, nämligen

(16 av 112 ord)

Koldioxid

Den naturliga halten koldioxid i atmosfären beror starkt på temperaturen och även på kopplingar till växtligheten. I ett längre istidsperspektiv har den därför en tydlig samvariation med temperaturen. I samband med industrialismens uppkomst har dock förbränning av fossila bränslen ökat halten koldioxid. Fram till 2010 ökade den

(45 av 318 ord)

Metan

Atmosfärens halt av metan ökar för närvarande, och ökningen sedan 1750 (ca 160 %) är troligen orsakad av människan. Dagens halter

(20 av 141 ord)

Dikväveoxid

Dikväveoxid (även kallad lustgas) förekommer naturligt i små mängder i atmosfären. Halten

(12 av 82 ord)

Klorfluorkol

Klorfluorkol (CFC) är en grupp ämnen som har varit i bruk sedan 1930-talet bl.a. under varunamnet freoner. Det dröjde till mitten av 1970-talet innan man insåg att de både utgör ett

(31 av 217 ord)

Moln

Moln bidrar också till växthuseffekten, både beroende på att de utsänder värmestrålning och på att de reflekterar solstrålning. Hur de bidrar beror dock på var

(25 av 175 ord)

Aerosoler

Aerosoler är mycket små svävande partiklar i atmosfären vilka förekommer naturligt men också bildas t.ex. vid förbränning av fossila bränslen. Deras effekt på växthuseffekten beror både på att de påverkar atmosfärens reflektion av solstrålning och därmed uppvärmningen av markytan och på deras potential att ändra de optiska egenskaperna hos molnen.

Svavelutsläpp från mänskliga aktiviteter har

(55 av 392 ord)

Klimatet i framtiden

Med hjälp av datormodeller av jordens klimat (se klimatmodell) har olika numeriska experiment gjorts. Dessa visar att den globala medeltemperaturen fram till år 2100 kan förväntas öka med mellan 1,8 °C

(30 av 211 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Johan Warell
  • Michael Tjernström

Litteraturanvisning

Climate Change 2007: Synthesis Report, utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2007);
En ännu varmare värld, Naturvårdsverket (2007);
C. Azar, Makten över klimatet (2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, växthuseffekten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/växthuseffekten