växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder. 

Benämningen beror på en (något missvisande) liknelse mellan jordens atmosfär och ett

(37 av 263 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Växthuseffektens storlek

Storleken på växthuseffekten beror på antaganden som görs om de förhållanden som skulle råda i frånvaro av växthusgaser. I första hand gäller detta jordens albedo, som är ett mått på hur stor andel

(33 av 233 ord)

De olika växthusgaserna

Ett antal gaser i atmosfären är till olika grad viktiga för växthuseffekten. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser är dikväveoxid (lustgas), metan och ozon. Dessa förekommer naturligt i atmosfären men släpps även ut

(38 av 266 ord)

Vattenånga

Vattenånga är den mest potenta växthusgasen men dess källor är naturliga, nämligen

(12 av 83 ord)

Koldioxid

Koldioxiden i atmosfären ingår i kolets kretslopp inom klimatsystemet, alltså hur kol cirkulerar mellan atmosfären, havet, vegetationen och marken. Eftersom vegetationen och koldioxidens löslighet i vatten påverkas av temperaturen varierar den naturliga halten koldioxid

(34 av 236 ord)

Metan

Atmosfärens halt av metan ökar för närvarande, och ökningen sedan 1750 (cirka 160 %) beror på mänskliga aktiviteter. Dagens

(19 av 127 ord)

Dikväveoxid

Dikväveoxid (även kallad lustgas) förekommer naturligt i små mängder i atmosfären.

(11 av 63 ord)

Klorfluorkol och andra konstgjorda växthusgaser

Klorfluorkol (CFC) är en grupp ämnen som har varit i bruk sedan 1930-talet, bland annat under varunamnet freoner.

(18 av 128 ord)

Ozon

Ozon förekommer naturligt i stratosfären (ozonskiktet) och dessutom nära markytan (marknära ozon).

(12 av 81 ord)

Moln

Moln är en ytterst naturlig del av atmosfären. De bidrar till växthuseffekten genom att de absorberar och utsänder värmestrålning. Dessutom reflekterar moln solstrålning. Effekten

(24 av 167 ord)

Aerosoler

Aerosoler är mycket små partiklar som svävar i atmosfären. De förekommer naturligt men bildas även vid förbränning av fossila bränslen. Deras effekt på växthuseffekten beror dels på att de reflekterar eller absorberar solstrålning och därmed minskar uppvärmningen av markytan, dels på deras potential att förändra de optiska egenskaperna hos

(49 av 344 ord)

Klimatet i framtiden

Den observerade ökningen av jordens medeltemperatur under vår tid är cirka 0,8–1,0 °C. De nio varmaste åren sedan tillförlitliga direkta mätningar påbörjades omkring 1850 har inträffat sedan 2005, och de fem varmaste sedan 2010 (se temperaturkurva i klimatförändring).

Denna uppvärmning och dess geografiska fördelning över jorden, samt sådana

(48 av 338 ord)

Medverkande

  • Anders Björkström
  • Markku Rummukainen
  • Michael Tjernström

Litteraturanvisning

Climate Change 2007: Synthesis Report, utgiven av Intergovernmental Panel on Climate Change (2007);
En ännu varmare värld, Naturvårdsverket (2007);
En varmare värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar, Naturvårdsverket (2016);
C. Azar, Makten över klimatet (2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, växthuseffekten. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/växthuseffekten