växtskyddsmedel, pesticider , bekämpningsmedel som används inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Biologiska bekämpningsmedel förekommer (se vidare biologisk bekämpning) men merparten utgörs av kemiska bekämpningsmedel. De flesta är antingen fungicider, insekticider eller herbicider, dvs. de används för bekämpning av svampsjukdomar, skadeinsekter respektive ogräs. Medlen innehåller en eller flera aktiva substanser i varierande mängd. Behandling sker vanligen genom besprutning efter utblandning i vatten, men behandling av utsäde (se betning), är också en vanlig form av behandling med fungicider och insekticider. Växtskyddsmedlen är systemiskt

(81 av 635 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sylvia Karlsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, växtskyddsmedel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/växtskyddsmedel