vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system. Exempel är elektromagnetiska vågor (t.ex. ljus), ljud och gravitationsvågor (se gravitationsstrålning). Beträffande fysikaliska begrepp och samband rörande vågor, se vågrörelse.

Vågor uppstår då

(40 av 281 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Havsvågor

Gravitationen strävar att ordna vätskor och gaser så att mediet med högst densitet ligger längst ned och med horisontella begränsningsytor mellan medier med olika densitet. Havsytan, som utgör gränsen mellan den lättare luften och det tyngre havsvattnet, är vid jämvikt horisontell. På samma sätt återfinner vi under havsytan begränsningsytor mellan havsvatten av högre och lägre densitet beroende på varierande temperatur och salthalt; havet är skiktat. Jämviktstillståndet med strikt horisontella begränsningsytor är praktiskt taget ständigt utsatt för störningar vilka sprider sig

(80 av 776 ord)

Elektromagnetiska vågor

Synligt ljus och radiovågor är exempel på elektromagnetiska vågrörelser (se tabell). Hur

(12 av 79 ord)

Elektromagnetisk vågutbredning

är en trådlös överföring av elektromagnetisk vågenergi från en strålningskälla till en mottagare under inverkan av utbredningsmediet. Nedan görs en begränsning till radiovågornas frekvensspektrum, dvs. området 3 · 102–3 · 1012 Hz. För radiospektrums uppdelning, se frekvensband.

Radiovågorna alstras av snabba växelströmmar eller strömpulser i antenner. Deras utbredningsförhållanden har avgörande betydelse för funktionen hos alla moderna teletekniska system. Ur både fysikalisk och matematisk synvinkel är det lämpligt att dela upp strålningen från en sändarantenn i en direktvåg, en mot jordytan reflekterad

(81 av 949 ord)

Medverkande

  • Gösta Walin
  • Åke Blomquist

Litteraturanvisning

O. Beckman, ”Små och stora vågor på små och stora vatten”, Kosmos 1994;
J. Lighthill, Waves in Fluids ( 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vågor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vågor