vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten. (Jämför reningsverk, som är en anläggning för rening av avloppsvatten.)

Krav på dricksvatten bestäms av myndigheter och skall

(27 av 187 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Snabbfiltrering

Den vanligaste typen av filter vid vattenverk är snabbfilter. Vattenhastigheten är 5–15 m3/m2h (kubikmeter per kvadratmeter

(16 av 136 ord)

Långsamfiltrering

Som den äldsta i en rad av moderna vattenbehandlingsmetoder för ytvatten kan räknas långsamfiltrering, en metod som utvecklades redan i slutet av 1800-talet. Långsamfiltren utgörs av sandbäddar (ca 1 m djupa och med relativt finkornig sand)

(36 av 245 ord)

Konstgjord infiltration

Ett alternativ till att använda långsamfilter är att låta ytvattnet infiltreras i

(12 av 80 ord)

Kemisk fällning

I svenska sjöar och vattendrag är vattnet ofta grumligt och brunfärgat av organiska ämnen, såsom humus, och

(17 av 120 ord)

Desinfektion

Enligt gällande bestämmelser skall beredningen på vattenverket vara försedd med tillräckligt antal

(12 av 82 ord)

Nya reningsmetoder

Dricksvattenrening har länge varit ett ganska traditionsbundet område, men teknikutveckling sker, inte minst utomlands. Det finns ett svenskt

(18 av 122 ord)

Medverkande

  • Tore Stenström
  • Torsten Hedberg

Litteraturanvisning

Dricksvattenteknik 2–3, utgiven av Svenska vatten- och avloppsverksföreningen ( 1992–94).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vattenverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenverk