Venezuela [svenskt uttal vɛnəsʉe:ʹla], stat i norra Sydamerika; 912 050 km2, 28,9 miljoner invånare

(14 av 98 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Utmed Karibiska havet utbreder sig den mestadels bergiga norra kustregionen. Längst norrut finns stora sumpmarker och god tillgång på olja i den sedimentära berggrunden. Utmed kusten

(26 av 184 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Utmed Karibiska havet utbreder sig den mestadels bergiga Norra kustregionen. Längst norrut består den av en smal kustslätt som vidgar sig i väster kring förkastningarna vid Maracaibosjön och Venezuelabukten. Här finns stora sumpmarker och

(34 av 239 ord)

Klimat

Venezuela har tropiskt klimat med små temperaturskillnader under året. Vid kusten är

(12 av 80 ord)

Växtliv

Längs kusten och i de nordvästra delarna dominerar buskmarker med kaktusväxter, torniga ärtväxter och kaprisväxter. De centrala delarna domineras av de öppna grässavannerna Llanos,

(24 av 168 ord)

Djurliv

Faunan är rik med drygt 300 arter däggdjur, ca 1 300 häckande arter fåglar, ca 260 arter kräldjur, ca 200 arter groddjur och mer än 1 000 arter fiskar.

Det

(30 av 193 ord)

Naturskydd

Hela 22 % av Venezuela åtnjuter naturskydd genom bl.a. 43 nationalparker (2010).

(12 av 35 ord)

Befolkning

Venezuela har en befolkningstäthet av 32 invånare per km2, men majoriteten av befolkningen bor i det kustnära inlandet. Urbaniseringsgraden är en av kontinentens högsta (88 procent, 2017). De största städerna är Maracaibo (1,9

(33 av 237 ord)

Språk

Spanska är officiellt språk och majoritetsspråk. Av det 40-tal inhemska språk

(11 av 73 ord)

Religion

Den spanska kolonialkyrkan förföljde indianska religioner. Efter självständigheten kom under en liberaliseringsprocess presbyterianer, metodister,

(14 av 100 ord)

Utbildning

Bägge de ledande partierna i Venezuelas parlament har gjort utbildning till ett prioriterat område. Den är avgiftsfri på alla nivåer och obligatorisk i 9 år sedan

(26 av 182 ord)

Sociala förhållanden

Trots att Venezuela tack vare sina oljeintäkter är ett rikt land i förhållande till sina grannar i regionen har landet haft en

(22 av 156 ord)

Näringsliv

Venezuelas ekonomiska politik baseras helt på oljeproduktionen som betalar för statens sociala program och landets växande import. Prisregleringar och valutakontroller har underminerat och minskat den inhemska produktionen samt fått många internationella företag att lämna

(34 av 242 ord)

Jordbruk

Venezuela var fram till upptäckten av olja ett jordbruksland med betydande export av kaffe och kakao. En mycket liten del av landets jord lämpar sig dock

(26 av 181 ord)

Mineral

Venezuela är ett mycket resursrikt land, och dess största naturtillgång är olja och naturgas. Oljefyndigheter upptäcktes på

(17 av 121 ord)

Industri

Den ojämförligt största industrigrenen är oljeindustrin. Samtidigt är det den minst

(11 av 69 ord)

Utrikeshandel

Den i särklass största exportprodukten är olja, som står för 90

(11 av 42 ord)

Turism och gastronomi

Venezuela besöktes 2015 av knappt 800 000 turister. Ett antal som kunde varit större om inte politisk och social oro avskräckt många besökare.

Besöksmål

Huvudstaden Caracas präglas starkt av de senaste decenniernas expansion, som kommit till uttryck i en omfattande höghusbebyggelse med en delvis intressant arkitektur, men också medfört en omfattande gatukriminalitet. Gågatan Sabana Grande och gallerian Parque Central erbjuder

(60 av 408 ord)

Kommunikationer

Venezuela har ett utomordentligt välutbyggt vägnät och är Latinamerikas biltätaste land,

(11 av 78 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Venezuela är förhållandevis stor (206 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns ett femtiotal

(17 av 113 ord)

Statsskick och politik

I december 1999 godkände 70 procent av Venezuelas väljarkår en ny

(11 av 18 ord)

Statsskick

Enligt författningen är landet en federal republik bestående av 23 delstater och ett federalt distrikt. Den verkställande makten utövas av presidenten

(21 av 150 ord)

Politik

I början av 00-talet lanserade Hugo Chávez begreppet ”21 århundradets socialism” byggt på en stat med stort direkt ägande av produktionen, ett statsbärande parti och en stark presidentmakt. Det finns dock fortsatt utrymme för den politiska oppositionen att agera i allmänna val och flera delstater och kommuner styrs av andra partier än det som Chávez skapade.

Utrikespolitiskt innebar Chávez tid vid makten en omorientering av landets relationer med omvärlden. Venezuelas traditionella band med USA ersattes av en frän antiimperialistisk retorik

(80 av 754 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Venezuela är kodifierad, bl.a. i en civillag, en civilprocesslag,

(11 av 48 ord)

Mänskliga rättigheter

Venezuela har liksom flera andra latinamerikanska länder en hög andel fattiga och staten dras med stora utlandsskulder. Utbredd brottslighet, höga våldsnivåer och svår korruption har satt sin prägel på landet.

Hugo Chávez auktoritära styre ledde till ökad maktkoncentration och minskad

(40 av 280 ord)

Försvar

Försvaret är under kraftfull omvandling. Ryskt och kinesiskt materiel ersätter tidigare franskt och amerikanskt. Ett bilateralt avtal är slutet mellan

(20 av 138 ord)

Litteratur, drama och teater

Den spanska erövringen och kolonialtiden fick sina krönikörer på 1500-talet i Fray Pedro de Aguado och på 1700-talet i José de Oviedo y Baños. Francisco de Miranda, som var engagerad i frigörelsen från Spanien, skrev en rad dagböcker från sina resor i Nordamerika och Europa, bl.a. från Sverige, som han

(50 av 352 ord)

Konst

Konstakademin i Caracas grundades i mitten av 1830-talet. Senare utvecklades historiemåleriet av Arturo

(13 av 89 ord)

Arkitektur

Några av Venezuelas äldsta kyrkor är San Francisco i Caracas (1593), katedralen i Coro (1583–1632) och Asunción på ön Margarita (1599–1619). Staden Coro har en välbevarad stadskärna från 1700-talet.

(29 av 206 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Konstmusiken odlades främst genom kyrkan tills italienskt inflytande började märkas i slutet av 1700-talet. Från andra hälften av

(18 av 122 ord)

Folkmusik och populärmusik

Ursprungsbefolkningarnas musik, t.ex. hos guajiro- och yanoamoindianerna, har inte nämnvärt påverkats av europeiska eller afrikanska influenser. Den afrovenezuelanska musiken i främst kustregionerna innefattar dans- och musikstilar som golpe, guasa, joropo (som är något av en nationaldans) och baile de tambor, i vilka man kan spåra inflytande från Kongoområdet bl.a. beträffande

(50 av 353 ord)

Förhistoria

Det äldsta spåret av mänsklig närvaro, en lövformad paleoindiansk spjutspets, har daterats till mellan 9000 och

(16 av 110 ord)

Historia

Spanjorerna upptäckte Venezuela 1498, under Columbus tredje resa. Året därpå kom

(11 av 32 ord)

Spanjorernas ankomst

Det spanska besittningstagandet dröjde emellertid ytterligare några decennier, och Caracas grundades 1567. Landet hade varken lättillgängliga

(16 av 110 ord)

Självständighetskampen och republikens första år

Exportörernas intressen kom i konflikt med Spaniens handelspolitik, som på olika sätt inskränkte deras kommersiella frihet. Detta omvandlade Venezuela till ett mycket aktivt centrum för självständighetssträvandena. Francisco de Miranda och Simón Bolívar dominerade självständighetskampen. Miranda, som hade deltagit i både det nordamerikanska

(42 av 300 ord)

Venezuelas första president

Befrielsekriget förde Bolívar till andra sydamerikanska länder, och Páez blev Venezuelas verklige makthavare. Bolívars försök att bygga upp en stor sydamerikansk republik, kallad Gran Colombia, misslyckades, och 1829 bröt sig Venezuela

(31 av 216 ord)

Oljeexporten förändrar landet

1899 övertogs makten av Cipriano Castro, en caudillo från den andinska delstaten Táchira. Hans diktatur inledde en period av nästan sextio år – med ett avbrott 1945–48 – under vilken Venezuela styrdes av olika caudillos från samma delstat. Castros

(39 av 275 ord)

Punto Fijopakten för stabilitet

Ett nationellt avtal kallat Punto Fijopakten slöts 1958 mellan de två dominerande partierna, AD och det kristdemokratiska Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) samt representanter från kyrkan, näringslivet och fackföreningar.

(31 av 218 ord)

Protester mot stabilitetspakten

Åtgärderna ledde i februari 1989 till våldsamma kravaller i Caracas, med hundratals döda som följd. Missnöjet fortsatte att växa och i februari 1992 gjorde

(24 av 166 ord)

Hugo Chávez väljs till president

Missnöjet bidrog till att den förre kuppledaren Hugo Chávez vann presidentvalet 1998 med den största segermarginalen någonsin i Venezuelas historia. Han stöddes av

(23 av 163 ord)

Stigande oljeintäkter ger möjligheter för sociala investeringar

Tack vare ett stigande oljepris kunde regeringen göra stora investeringar i sociala program riktade mot de allra fattigaste, vilket bidrog till att Chávez popularitet växte. År 2005 bojkottade

(28 av 193 ord)

Hugo Chávez avlider

Sommaren 2011 bekräftade Hugo Chávez själv rykten som länge förekommit om att han var sjuk i cancer. Han opererades på Cuba och genomgick sedan flera strålbehandlingar. Inför presidentvalet i september 2012 förklarade han sig helt återställd och fullt frisk. Oppositionsalliansen MUD lyckades ena sig bakom en samlande kandidat, den tidigare guvernören i delstaten Miranda, Henrique Capriles och Chávez såg enligt opinionsmätningarna ut att

(63 av 447 ord)

Gränskonflikter

Venezuela har vid flera tillfälle varit i konflikt med grannländerna Colombia

(11 av 50 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
J.F. Eisenberg, Mammals of the Neotropics 1 (1989);
R.M. de Schauensee & W.H. Phelps, A Guide to the Birds of Venezuela (1978).
Förhistoria:
I. Rouse & J.M. Cruxent, Venezuelan Archaeology (1963).
Historia:
J.C. Boué, Venezuela: The Political Economy of Oil (1993);
S. Ellner, Organized Labor in Venezuela, 1958–1991 (1993);
J. Ewell, Venezuela: A Century of Change (1984);
R.L. Gilmore, Caudillism and Militarism in Venezuela, 1810–1910 (1964);
J. Lombardi, Venezuela: The Search for Order, the Dream of Progress (1982);
T. Ponniah & J. Eastwood, The Revolution in Venezuela: Social and Political Change Under Chavez (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Venezuela. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/venezuela