ventilation (senlatin ventilaʹtio ’luftning’, av latin veʹntilo, här ’fläkta’; ’lufta’), transport

(11 av 34 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundläggande begrepp och enheter

Alla former av aktiviteter alstrar partiklar och gaser som tillförs den omgivande luften. Även byggnadsmaterial, möbler och inredningar avger gaser av olika slag, vanligtvis i mycket små mängder. Om byggnaden har

(31 av 216 ord)

Huvudtyper av ventilationssystem

Det finns alltid en viss luftväxling i ett rum genom luftinfiltration, dvs. uteluft som läcker in och rumsluft som läcker ut genom otätheter i fönster, väggar och tak. Därmed bortförs en del av de föroreningar som alstras i rummet. Normalt är dock detta inte tillräckligt, utan det erfordras ett ventilationssystem för att ge rummet acceptabel luftkvalitet.

Luften som tillförs ett rum benämns

(62 av 442 ord)

Ventilation och luftkvalitet

Ventilationen kan föra bort de föroreningar som alstras, men den kan inte påverka själva alstringen av föroreningar. Finns det t.ex. mögelproblem i ett hus kan ökad ventilation endast dölja problemet, inte eliminera det.

Utandningsluften från en människa innehåller ca 18 % syre och ca 4 % koldioxid, vilket innebär endast ca 15 % mindre syre men ca 100 gånger mer koldioxid

(58 av 414 ord)

Ventilationsförloppet

Luftens rörelse i det ventilerade rummet, ventilationsförloppet, är en av de faktorer som är väsentliga för ventilationens totala funktion. Normalt finns det inte någon tydlig luftströmningsbild i ett ventilerat rum. Människor, lampor och apparater som finns i rummet fungerar som värmekällor som alstrar termiska uppströmmar. Dessa dominerar oftast luftrörelserna i större delen av rummet. Därmed blir luften normalt väl omblandad i ett rum där det finns människor i verksamhet. Ventilationen har

(71 av 502 ord)

Medverkande

  • Enno Abel
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ventilation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ventilation