Avgörande för om målen för viltvården skall nås är vad som

(11 av 39 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruket

I lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark föreskrivs att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning

(23 av 158 ord)

Skogsbruket

Drygt 50 % av Sveriges landareal utgörs av skogsmark, och de olika åtgärderna i

(13 av 88 ord)

Traditionella viltvårdsåtgärder


Genom särskilda viltvårdsåtgärder kan viltets förutsättningar på en mark avsevärt förbättras, i första hand om åtgärderna är av biotopförbättrande karaktär. Till sådana åtgärder hör anläggning av viltvatten genom uppdämning och/eller grävning. Åtgärden gynnar i

(34 av 241 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturvårdshänsyn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/viltvård/naturvårdshänsyn